Srednji Banat u Velikom ratu

Posle atentata u Sarajevu, u krajevima Austrougarske u kojima su živeli Srbi, došlo je do provale silovite mržnje. Ona je bila podsticana i organizovana od austrougarskih vojnih i policijskih organa. To se dešavalo i u Vojvodini, (celom i srednjem Banatu) kao i u Velikom Bečkereku. Formalni oslonac za teror nad banatskim Srbima, kao i u drugim delovima Austrougarske, bio je Zakon o izuzetnim merama u slučaju rata.

Izdavač: Narodni muzej Zrenjanin

Za izdavača: Vidak Vuković

Autor izložbe i kataloga: Vladislava Ignjatov

Recenzent: Dr Milan Micić

Stručni konsultant: Miodrag Cvetić

Lektor: Bojana Vidović

Prevod rezimea na engleski jezik: Bojana Vidović

Fotografije spomenika i korica: Dušan Marinković

Grafički dizajn i tehnička priprema kataloga i izložbe: Dušan Marinković

Saradnik na dizajnu postavke: Danica Medvedev

Konzervacija i restauracija: Tatjana Petrović

Štampa: Gradska narodna biblioteka “Žarko Zrenjanin”

Katalog možete pogledati na sledećem linku

Pročitajte ostale aktuelnosti

Narodni muzej Zrenjanin

Aktuelnosti