Радно време Народног музеја Зрењанин

Изложбени салони:
Радним даном 09:00 – 13:30 и 14:00 – 19:30 часова
субота 09:00 – 13:00 часова

Стална поставка:
Радним даном 08:30 – 19:00 часова
субота 08:30 – 12:30 часова