Организациона структура

Директор

Синиша Оњин
sinisaonjin@yahoo.com

Секретаријат

тел. 023 / 561841
Данијела Ракић, Пословни секретар
sekretarijat@muzejzrenjanin.org.rs

Данило Радојевић, Секретар установе
danilo.muzej2@gmail.com

Рачуноводство

Гордана Дукић, Руководиоц финансијско-рачуноводствених послова

Валерија Мартон, Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник
racunovodstvo@muzejzrenjanin.org.rs

Информатичко-документациони центар

Марко Мићевић, Информатичар
micevic.marko@yahoo.com

Маријана Роксић, Музејски документариста
mariannezr@yahoo.co.uk

Техничка служба

Александар Петров, Ватрогасац – шеф службе

Зоран Кнежевић, Техничар инвест. и техн. одржавања и одржавања уређаја и опреме

Сарадник за просторно очување музејског комплекса

Милан Милиновић
milan.m.milinovic@gmail.com

Сувенирница

Драгана Ерски Тамбурић

Смиљка Рашета