Специјална библиотека Народног музеја Зрењанин

Незаобилазни део савремене праксе сваког музеја је научно-истраживачки рад, који је незамислив без стручне библиотеке, уређене и опремљене одговарајућом стручном литературом. Библиотека је често полазна тачка сваког истраживања, па је тако фонд специјалне музејске библиотеке усмерен ка потребама кустоса.

Књижни фонд од преко 10.000 публикација, који је примарно намењен запосленима у Музеју, али доступан и грађанству, делимо према грађи и у неколико категорија – монографије (обухватају теме из археологије, етнологије, историје, историје уметности и музеологије), серијске публикације (часописи, махом зборници, гласници и часописи које издају други музеји у земљи) и изложбени каталози (збирка која прати рад нашег музеја, од педесетих година прошлог века до данас, као и изложбени каталози других културних установа у земљи и региону).

У оквиру специјалне библитеке налазе се и две збирке, које се промовишу кроз сталну поставку Музеја и повремено кроз тематске изложбе. Збирка старе и ретке књиге обухвата период од 16. до 20. века и садржи око 250 публикација на различитим језицима (српски, немачки, мађарски, латински и др.). Друга је Збирка филмских плаката која покрива тематику југословенске кинематографије од 1948. године, све до почетка деведесетих година 20. века.

Под управом Библиотеке од недавно се налази и библиотека породице Жупански, као део депанданса Музеја у Спомен-кући Славка Жупанског.

Контакт

Бојана Петраш, виша дипломирана библиотекарка
vidovicbojana.nmz@gmail.com