Pored likovnog, istorijskog, prirodnjačkog, arheloškog, etnološkog i odeljenja primenjene umetnosti 2019. pridružuje se i zbirka fototeke-dokumentacije.
Naš muzej poseduje zavidan broj negativa koji čuvaju istoriju i kulturu našeg podneblja od početka XX veka do danas. Scene i porteti znamenitih ličnosti kao i građanskih porodica, izgled našeg grada koji se vremenom menjao, industrija, scene iz svakodnevnog života su samo neke od sadržina fotomaterijala. Zahvaljujući očima fotografa koji su zabeležili navedeno, ove fotografije su postale bitan dokument koji je svedok jednog vremena.

Zbirku čini oko 8000 negativa i pozitiva. Negativi su podeljeni u nekoliko vrsta i kategorija. Lajka format 35mm, 6h6cm (srednji format), staklni negativi različitih formata i slajdovi. Poslagani u adekvatnim kovertama sa inv. brojevima, razvrstani su po odeljenjima. Arheloško (tereni od ‘50, fotografije predmeta iz zbirke), etnologija, istorija, primenjena umetnost i umetničko odeljenje kao i fotografije sa otvaranja izložbi iz ‘70, ‘80 i ‘90 godina prošlog veka. Materijal koji se nalazi u novoj zbirci se vodi kao kulturno dobro. U narednom periodu radiće se na reviziji i invetarisanju fototeke kao i na digitalizaciji iste.

O zbirci se stara viši kustos, autor Dušanu Marinković.

Odeljenje fototeke predstavlja doprinos kako muzeju tako i samom gradu i okolini.