Пројекат „Музеј у школама“

Музеј у школама је вишегодишњи кустоски пројекат који је подржан од стране Министарства културе републике Србије и града Зрењанина. 

Циљ пројекта је мапирање и документовање грађе од културно-историјске важности коју становници средњобанатског округа чувају у својим домаћинствима. Кустосима помажу ученици који доносе на увид своје породичне предмете, а потом их на интерактиван начин стручно обрађују и документују путем видеа и фотографије, као и дескрипције у картонима израђеним по узору на музејску документацију. Поред тога, кустоси кроз видео презентацију и причу представљају ученицима сва одељења и сталну поставку Народног музеја Зрењанин. 

Пошто се теренски рад обавља у школама и ђаци активно учествују у њему, као значајан циљ пројекта истиче се едукација деце, кроз едутејмент, о локалној култури, музејској делатности и значају институције музеја, чиме се ствара и развија нова музејска публика. Средњи Банат је мултикултурна средина, па ће стога сав мапирани материјал представљати својеврсну ризницу његовог богатог културно-историјског наслеђа. Завршетком комплетног пројекта, односно све четири предвиђене фазе, прикупљена и документована грађа биће презентована на изложби у Салону Народног музеја Зрењанин која је заправо и завршна фаза овог комплексног вишегодишњег пројекта.

Досадашњи тим чине: Душан Маринковић, виши кустос академски фотограф (руководилац и координатор), Владислава Игњатов, виша кустоскиња историчарка, Синиша Оњин, кустос историчар, Александра Ђукић, кустоскиња етнолошкиња, Бранка Сикимић, виша кустоскиња етнолошкиња, Ксенија Михић, кустоскиња етнолошкиња-антрополошкиња, Бојана Петраш, виши библиотекар, дипломирани лингвиста.  

Музеј у школама

Музеј у школама 2. фаза пројекта

Музеј у школама