Документа Народног музеја Зрењанин

Периодични извештај о извршењу буџета Народног музеја Зрењанин за период јануар-јун 2024. године

-Обавештење о реализацији јавних набавки

-Периодични извештај o извршењу буџета Народног музеја Зрењанин за период јануар-март 2024. године

-Списак откупљених предмета за музејске збирке у 2023. години

-Завршни рачун Народног музеја Зрењанин за 2023. годину

-Правилник о јавним набавкама

-Периодични извештај о извршењу буџета Народног музеја Зрењанин за период јануар-децембар 2023. године

– Програм пословања Народног музеја Зрењанин за 2024. годину

План јавних набавки – измена

– Периодични извештај о извршењу буџета Народног музеја Зрењанин за период јануар-септембар 2023. године

План јавних набавки

Сагласност

Прва измена програма пословања НМЗ за 2023. годину

Периодични извештај о извршењу буџета Народног музеја Зрењанин за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду 2022.

Периодични извештај о извршењу буџета Народног музеја Зрењанини за период јануар-март 2023. године

Завршни рачун Народног музеја Зрењанин за 2022. годину

Периодични извештај о извршењу буџета Народног музеја Зрењанин за период јануар-децембар 2022. године

Програм пословања за 2023.

Информатор о раду

Правилник о организацији и систематизацији послова у Народном музеју Зрењанину

Прва измена програма пословања НМЗ за 2022. годину

Периодични извештај о извршењу буџета Народног музеја Зрењанин за период јануар-септембар 2022. године

Извештај о раду 2021.

Периодични извештај о извршењу буџета Народног музеја Зрењанин за период јануар-јун 2022. године

Периодични извештај о извршењу буџета Народног музеја Зрењанин за период јануар-март 2022. године

Програм пословања за 2022.

Завршни рачун за 2021.

Подаци о запосленима у Народном музеју Зрењанин

Периодични извештај о извршењу буџета Народног музеја Зрењанин за период јануар-септембар 2021.

Периодични извештај о извршењу буџета Народног музеја Зрењанин за период јануар–јун 2021.

Информатор о раду Народног музеја Зрењанин

Периодични извештај о извршењу буџета Народног музеја Зрењанин за период јануар–март 2021.

Завршни рачун за 2020.

Програм рада 2021.

Програм рада 2020.

Завршни рачун за 2019.

Финансијски план прихода и расхода за 2019. годину

Завршни рачун за 2018. годину