Средњи Банат у Великом рату

После атентата у Сарајеву, у крајевима Аустроугарске у којима су живели Срби, дошло је до провале силовите мржње. Она је била подстицана и организована од аустроугарских војних и полицијских органа. То се дешавало и у Војводини, (целом и средњем Банату) као и у Великом Бечкереку. Формални ослонац за терор над банатским Србима, као и у другим деловима Аустроугарске, био је Закон о изузетним мерама у случају рата.

Издавач: Народни музеј Зрењанин

За издавача: Видак Вуковић

Аутор изложбе и каталога: Владислава Игњатов

Рецензент: Др Милан Мицић

Стручни консултант: Миодраг Цветић

Лектор: Бојана Видовић

Превод резимеа на енглески језик: Бојана Видовић

Фотографије споменика и корица: Душан Маринковић

Графички дизајн и техничка припрема каталога и изложбе: Душан Маринковић

Сарадник на дизајну поставке: Даница Медведев

Конзервација и рестаурација: Татјана Петровић

Штампа: Градска народна библиотека “Жарко Зрењанин”

Каталог можете погледати на следећем линку

Прочитајте остале актуелности

Народни музеј Зрењанин

Актуелности