Muzej Zrenjanin

Subotićeva 1, 23000 Zrenjanin, Srbija

E-mail: museumzr@mts.rsTelefon: 023 / 561-841
Faks:  023 / 534-020

Kako doći

Narodni muzej Zrenjanin nalazi se u centru grada, na adresi Subotićeva 1 na kojoj se nalazi glavni ulaz. U zgradu Muzeja može se ući i kroz izložbeni salon, u koji se ulazi sa gradskog trga (Trg slobode).

Parking:

Pošto se nalazi u samom centru grada muzej ne poseduje svoj parking, ali se nedaleko od muzeja nalazi veliki parking (Obala pionira). Može se parkirati i na obeleženim parking mestima koja se nalaze u centru grada.

Kontakt

Direktor:

Siniša Onjin
Kustos istoričar
direktor@muzejzrenjanin.org.rs

Odnosi sa javnošću:

Sanja Vrzić
Viši kustos
publicrelations@muzejzrenjanin.org.rs