Археолошко одељење

Археолошко одељење Народног музеја у Зрењанину у својој збирци поседује око 13500 експоната. Одељење је подељено на две збирке – праисторијску и средњовековну. Предмети Археолошког одељења прикупљени су систематским истраживањем археолошких локалитета, као и заштитним археолошким истраживањима, рекогносцирањем терена и поклонима и откупом. Хронолошки оквир фонда обухвата раздобље од праисторије до средњег века.

Праисторијска збирка садржи остатке култура карактеристичних за период од неолита до гвозденог доба. Неолит средњег Баната обухвата временски период од 6000 до 3500 г. п. н. е. и обележиле су га старчевачка и кереш група старијег, и винчанска и потиска култура средњег и позног неолита. Прелаз из неолита у метално доба припада енеолиту, а обухвата временски период од 3400. до 2200. г. п. н. е. Формирање културе бронзаног доба почиње у Војводини у периоду од 2000. и траје све до VIII века п. н. е. Дели се на три фазе: рано, средње и позно бронзано доба. Најочигледнији доказ турбуленције, културних промена и миграција које су констатоване на простору средњег Баната, у периоду касног бронзаног доба, представљају бронзани предмети из остава које су пронађене у Сечњу.

Средњовековна збирка обухвата период од I до XVI века н.е. и презентује народе који су на овом простору боравили привремено или трајно – Сармати, Хуни, Авари, Словени и Мађари Збирку чини богат сарматски материјал (I–IV века) у виду накита и керамике. Аварски материјал (VI–VIII века) је пронађен углавном у гробним целинама, међу којима је доминантан онај са некрополе Мечка код Арадца, а словенски материјал (VI–XVI века) потиче са ширег простора средњобанатског подручја, а заступљен је на готово свим локалитетима који су истраживани под окриљем Народног музеја у Зрењанину.

Нумизматичка збирка је саставни део Народног музеја Зрењанин још од његовог оснивања. Предмети су припадали Историјском одељењу, али се између два светска рата формира богата, издвојена Збирка нумизматике. Велики број нумизматичких предмета стигао је као поклон пре свега од чиновника и жупанијских службеника. У архивским документима из 1948. године, тада Градског музеја у Зрењанину, налазимо да нумизматичка збирка има други највећи фонд, одмах иза археолошке збирке, и броји 2.855 предмета. Већи део ових предмета представљају оставе које су пољопривредници налазили приликом обраде земљишта. Од првих аквизиција нумизматичког материјала, па све до сада, Народни музеј Зрењанин је сакупио вредну колекцију кованог и папирног новца, од антике до касног средњег века и новијег доба.

Контакт:

Александар Шаламон, кустос-археолог
Археолошко одељење
aleksandarsalamon@yahoo.com