Odeljenje za pedagoški rad i odnose s javnošću

Odeljenje za pedagoški rad i odnose s javnošću osnovano je 1969. godine kao Pedagoška služba, sa osnovnim zadatkom da bogato kulturno nasleđe koje Muzej čuva učini dostupnim svim strukturama društva. Od osnivanja do danas, odeljenje sa posetiocima svih starosnih kategorija kontinuirano radi na upoznavanju i popularizaciji muzejskih sadržaja, tumačenju stalne postavke i tematskih izložbi.

Godine 2005, služba prerasta u Pedagoško–informativnu i njen rad postaje kompleksniji: uz saradnju sa vaspitno-obrazovnim, kulturnim i naučnim ustanovama, Odeljenje organizuje i sprovodi obrazovnu delatnost muzeja, osmišljava i realizuje edukativne programe namenjene publici. Naročito se neguje saradnja sa predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i boravak dece i mladih u prostoru muzeja, samostalno ili u saradnji sa kustosima. U okviru Odeljenja osmišljavaju se i realizuju brojni sadržaji kao što su: kreativne radionice (za decu školskog uzrasta, porodice i seniore), prezentacije, mini izložbe, izložbe dečijih radova, radionice organizovane u sklopu tematskih izložbi, edukativni program „Škola u muzeju – muzej kao učionica“, kao i različite projekte posvećene mladima. Za publiku koju čine osobe sa invaliditetom (slepi, slabovidi, gluvi, nagluvi, sa smetnjama u razvoju i dr.) organizuju se posebno prilagođena vođenja i radionice.

Neizostavan segmenat rada Odeljenja je i saradnja sa medijima i različiti načini informisanja posetilaca. Pored pozivnica i plakata, najava, reportaža, prikaza i gostovanja na lokalnim, regionalnim i nacionalnim radio i televizijskim stanicama, upotreba društvenih mreža i internet kampanje nezaobilazan su način komunikacije sa javnošću u današnje vreme.

Kontakt

Ivana Arađan, viši kustos – muzejski pedagog, šef odeljenja
pedagognmz@gmail.com

Aleksandra Kurjak, muzejski edukator
sandra.kurjak.ak@gmail.com

Sanja Vrzić, muzejski savetnik – organizator muzejskih aktivnosti
publicrelations@muzejzrenjanin.org.rs

Muzejski vodiči

Marija Šnajder, viši muzejski vodič
Ivan Knežević, muzejski vodič
Milan Đurđev, muzejski vodič
Bojana Kirćanski, muzejski vodič

pedagoskamuzej@gmail.com
tel. 023561841