Одељење за педагошки рад и односе с јавношћу

Одељење за педагошки рад и односе с јавношћу основано је 1969. године као Педагошка служба, са основним задатком да богато културно наслеђе које Музеј чува учини доступним свим структурама друштва. Од оснивања до данас, одељење са посетиоцима свих старосних категорија континуирано ради на упознавању и популаризацији музејских садржаја, тумачењу сталне поставке и тематских изложби.

Године 2005, служба прераста у Педагошко–информативну и њен рад постаје комплекснији: уз сарадњу са васпитно-образовним, културним и научним установама, Одељење организује и спроводи образовну делатност музеја, осмишљава и реализује едукативне програме намењене публици. Нарочито се негује сарадња са предшколским установама, основним и средњим школама и боравак деце и младих у простору музеја, самостално или у сарадњи са кустосима. У оквиру Одељења осмишлјавају се и реализују бројни садржаји као што су: креативне радионице (за децу школског узраста, породице и сениоре), презентације, мини изложбе, изложбе дечијих радова, радионице организоване у склопу тематских изложби, едукативни програм „Школа у музеју – музеј као учионица“, као и различите пројекте посвећене младима. За публику коју чине особе са инвалидитетом (слепи, слабовиди, глуви, наглуви, са сметњама у развоју и др.) организују се посебно прилагођена вођења и радионице.

Неизоставан сегменат рада Одељења је и сарадња са медијима и различити начини информисања посетилаца. Поред позивница и плаката, најава, репортажа, приказа и гостовања на локалним, регионалним и националним радио и телевизијским станицама, употреба друштвених мрежа и интернет кампање незаобилазан су начин комуникације са јавношћу у данашње време.

Контакт

Ивана Арађан, виши кустос – музејски педагог, шеф одељења
pedagognmz@gmail.com

Александра Курјак, музејски едукатор
sandra.kurjak.ak@gmail.com

Сања Врзић, музејски саветник – организатор музејских активности
publicrelations@muzejzrenjanin.org.rs

Музејски водичи

Марија Шнајдер, виши музејски водич
Иван Кнежевић, музејски водич
Милан Ђурђев, музејски водич
Бојана Кирћански, музејски водич

pedagoskamuzej@gmail.com
тел. 023561841