Narodni vez tradicija kao inspiracija

Na ekspanziju, razvoj i izuzetnu prisutnost veza kao sastavnog dela tradicionalne narodne umetnosti, veliku ulogu je odigrao i ekonomski napredak koji je usledio nakon ratova. Prosperitet društva, razvoj nauke i tehnike, koji su za sobom povukli i razvoj zemljoradnje i poljoprivrenih mašina, koje su omogućile lakšu obradu zemlje, oslobodili su seosku ženu teških poslova i obezbedili joj više prostora u bavljenju drugim, tzv. ženskim poslovima.

Izdavač: Narodni muzej Zrenjanin

Za izdavača: Vidak Vuković

Autor kataloga, postavke izložbe i idejno rešenje: Rajka Grubić

Koautor: Biljana Bulajić

Dizajn izložbe: Milan Grahovac

Fotografije: Dušan Marinković

Grafički dizajn kataloga i plakata: Dušan Marinković

Lektura i prevod rezimea: Bojana Vidović

Konzervacija, restauracija i priprema: Branka Babić, Jelena Gvozdenac Martinov, Olivera Janjuš Starčević, Dijana Boroš, Tatjana Petrović Smiljka Rašeta

Tehnička rešenja: Milan Milinović, Siniša Mijatov, Mirko Šebul, Aleksandar Petrobv, Artur Momirov

Štampa: Diginet

Katalog možete pogledati na sledećem linku

Pročitajte ostale aktuelnosti

Narodni muzej Zrenjanin

Aktuelnosti