Народни вез традиција као инспирација

На експанзију, развој и изузетну присутност веза као саставног дела традиционалне народне уметности, велику улогу је одиграо и економски напредак који је уследио након ратова. Просперитет друштва, развој науке и технике, који су за собом повукли и развој земљорадње и пољоприврених машина, које су омогућиле лакшу обраду земље, ослободили су сеоску жену тешких послова и обезбедили јој више простора у бављењу другим, тзв. женским пословима.

Издавач: Народни музеј Зрењанин

За издавача: Видак Вуковић

Аутор каталога, поставке изложбе и идејно решење: Рајка Грубић

Коаутор: Биљана Булајић

Дизајн изложбе: Милан Граховац

Фотографије: Душан Маринковић

Графички дизајн каталога и плаката: Душан Маринковић

Лектура и превод резимеа: Бојана Видовић

Конзервација, рестаурација и припрема: Бранка Бабић, Јелена Гвозденац Мартинов, Оливера Јањуш Старчевић, Дијана Борош, Татјана Петровић Смиљка Рашета

Техничка решења: Милан Милиновић, Синиша Мијатов, Мирко Шебул, Александар Петробв, Артур Момиров

Штампа: Дигинет

Каталог можете погледати на следећем линку

Прочитајте остале актуелности

Народни музеј Зрењанин

Актуелности