Изложба „Народно градитељство Мађара у средњем Банату“

Изложба „Народно градитељство Мађара у средњем Банату“ аутора Бранислава Милића биће свечано отворена у петак, 24. јануара 2020. године у Малом салону Народног музеја Зрењанин у 19 часова.

Изложбом Народно градитељство Мађара у средњем Банату представљена је мађарска национална заједница, која је попут других мањинских заједница у Војводини успела да сачува свој национални идентитет, негујући сопствени језик, фолклор и народну традицију.

Док је на пољу духовне културе тај идентитет задржао препознатљивост и изворност, у материјалној култури, нарочито у области становања евидентни су међусобни утицаји Мађара и словенских народа, пре свих Срба, као последица културних додира, до којих је засигурно долазило током дугог заједничког историјског присуства, како на територији данашње Војводине, тако и на појединим граничним областима територије данашње Мађарске. Готово идентични географско-климатски и други услови на поменутим просторима имали су утицаја на културу становања, изражену кроз сличан начин градње кућа и избор материјала од којих су грађене, али је пресудан утицај на формирање универзалног, традиционалног панонског типа куће имала власт, користећи пре свега искуства градитељске праксе аутохтоних, претходно поменутих народа.

Приказом градитељског фонда Мађара у регији средњег Баната, стручна и шира јавност, а посебно школска омладина имаће прилику да се упозна са вредностима градитељског наслеђа које још увек постоји у селима у којима живи мађарска национална мањина, а пратећи каталог представља документарну забелешку о стању тог наслеђа крајем друге декаде XXИ века. Упознавањем и са другим моментима из историје ове националне заједнице, више ћемо уважавати и поштовати не само њене културно-историјске вредности већ и читав мађарски народ, што заправо и јесте порука ових програма.

Изложбу ће пратити штампани каталог на српском и мађарском језику и макете пет кућа и једне окућнице са градитељским одликама, карактеристичних за Мађаре у средњем Банату.

Реализацију програма омогућили су Министарство културе и информисања Републике Србије, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницамаи Град Зрењанин.

Аутор изложбе је Бранислав Милић, етнолог, виши конзерватор-истраживач у Заводу за заштиту споменика културе Зрењанин. Поред редовних послова на истраживању, евидентирању, проучавању, валоризацији и ревизији народног градитељства, индустртијског, техничког, а посебно хидротехничког наслеђа на подручју средњег Баната, изузетно је активан на њиховој презентацији. Аутор је бројних изложби и каталога, приказаних у земљи и иностранству.Такође је аутор неколико десетина објављних текстова у стручним часописима.

Надлежни кустос биће Александра Ђукић, кустос – етнолог-антрополог.

Изложба ће бити отворена до 7.фебруара 2020. године.

Улаз је слободан.

Прочитајте остале актуелности

Народни музеј Зрењанин

Актуелности