Ptice pevačice

Od oko 10 000 ptičjih vrsta koje danas poznajemo, skoro 6 000 vrsta spadaju u ptice pevačice. Uz ovaj ogroman broj dolazi još i neverovatna raznovrsnostu građi i opštem izgledu, tako da je gotovo nemoguće dati opšti opis ptica pevačica. Ni u jednom drugom redu ptica nema toliko podvrsta koliko kod pevačica, što je znak […]

Pazi, snima se

Katalog je nastao kao rezultat istraživačkog rada autorki i sastoji se iz nekoliko segmenata, kroz koje će publika imati priliku da se upozna sa detaljnim istorijatom zrenjaninske bioskopske kulture kroz čitav jedan vek, počev od prve projekcije u Velikom Bečkereku 1898. godine do današnjih dana – od putujućih bioskopa do prerastanja u institucije kulturnog i […]

Narodni vez tradicija kao inspiracija

Na ekspanziju, razvoj i izuzetnu prisutnost veza kao sastavnog dela tradicionalne narodne umetnosti, veliku ulogu je odigrao i ekonomski napredak koji je usledio nakon ratova. Prosperitet društva, razvoj nauke i tehnike, koji su za sobom povukli i razvoj zemljoradnje i poljoprivrenih mašina, koje su omogućile lakšu obradu zemlje, oslobodili su seosku ženu teških poslova i […]

Na raskršću – Hrišćanski sakralni predmeti iz Arheološkog odeljenja i Zbirke primenjene umetnosti muzeja Zrenjanin

Projekat „Na raskršću“ nastao je kao plod saradnje između Arheološkog odeljenja i Zbirke primenjene umetnosti Narodnog muzeja u Zrenjaninu. Ciljevi projekta, koji su zacrtani još sredinom  2016. godine, bili su da se široj i stručnoj javnosti predstavi, u vidu izložbe, više desetina predmeta iz domena verske kulture u rasponu od  IX do  XX veka. Izdavač: Narodni muzej Zrenjanin Za izdavača: Jelena Gvozdenac […]

Moje telo tvoje delo

Aktovi koji se nalaze u Likovnoj zbirci Narodnog muzeja Zrenjanin većinom pripadaju upravo grupi studija. Prilikom pregleda i odabira, nameće se utisak raznolikosti, što po odabranom izražajnom sredstvu, što po formatu, kvalitetu i, posebno, po ličnom ophođenju autora prema samom crtežu, odnosno slici. Preovlađuju tradicionalna crtačka sredstva (olovka, mastilo, tuš, kreda, ugljen), te slikarska poput […]

Mlinovi na području Srednjeg Banata

U radu su predstavljeni rezultati izučavanja mlinova i njihovog značaja u širenju industrijalizacije na teritoriji Banata. Pažnja je posvećena mlinovima koji su se nalazili na području današnjeg Srednjobanatskog okruga, koje je u nadležnosti Narodnog muzeja Zrenjanin.   Izdavač: Narodni muzej Zrenjanin Za izdavača: Jelena Gvozdenac Martinov Autor kataloga i postavke izložbe: Dušan Marinković Autor dodatka teksta istorije: Aleksandar Ivanov […]

Crna Bara – Prkos

Arheološko nalazište Prkos – Crna Bara je već duže od pola veka poznato u stručnoj literaturi. Iskopavanja na tom lokalitetu, sprovedena u prvoj polovini 20. veka, nakon dve kratke istraživačke kampanje u ratnim uslovima, bila su skromnog obima. Njihovi rezultati su, međutim, nadmašili sva očekivanja istraživača, jer je utvrđeno da je Prkos višeslojno praistorijsko nalazište […]

Ćilimi iz zbirke Narodnog muzeja Zrenjanin

Kolekcija ćilima Etnološkog odeljenja Narodnog muzeja u Zrenjaninu formirala se i nastajala uporedo sa osnivanjem samog Muzeja i Etnološke zbirke unutar njega. Iako je Muzej osnovan 1906. godine, prvi konkretniji, pisani podaci vezani za Etnološku zbirku potiču iz 1913. godine. Naime, te godine je Friđeš Grinbaum, sin velikobečkerečkog trgovca i kolekcionara Vilmoša Grinbauma, poklonio Županijskom […]

Slika Horacija Mekaloka „Predeo iz Škotske“

Umetničko odeljenje Narodnog muzeja u Zrenjaninu čuva ulje na platnu (ZLU br. 220) jednog od najuspešnijih i najpriznatijih škotskih slikara pejzaža – Horacija Mekaloka. Platno predstavlja visoravan Škotske sa brdima prekrivenim mračnim i teškim oblacima. Nasuprot nemirnom planinskom masivu stoji rečica, koja vijugavo teče dolinom. Slika iz Narodnog muzeja Zrenjanin nalazila se prethodno u vlasništvu […]

Slike Franca Kurca, viteza od Turna i Goldštajna

Zbirka likovne umetnosti Umetničkog odeljenja Narodnog muzeja u Zrenjaninu čuva dve slike identičnih likovnih kvaliteta i bliske tematike. Na jednoj od njih koja nosi naziv „Orfejev lament“ (za Euridikom) predstaljen je mitološki junak sa lirom i vencem oko glave, ogrnut krznom i crvenom draperijom. Pozadinom dominira antička građevina. Na drugoj slici predstavljena je naga devojka […]