Црна Бара – Пркос

Археолошко налазиште Пркос – Црна Бара је већ дуже од пола века познато у стручној литератури. Ископавања на том локалитету, спроведена у првој половини 20. века, након две кратке истраживачке кампање у ратним условима, била су скромног обима. Њихови резултати су, међутим, надмашили сва очекивања истраживача, јер је утврђено да је Пркос вишеслојно праисторијско налазиште и средњовековна некропола.

Издавач: Народни музеј Зрењанин

За издавача: Видак Вуковић

Аутор изложбе и каталога: Снежана Маринковић

Рецензент: Дубравка Николић

Лектор: Бојана Видовић

Превод резимеа на енглески језик: Александар Иванов

Фотографија, графички дизајн и припрема: Душан Маринковић

Конзервација и рестаурација предмета: Хермина Грујић

Сарадник на изложби: Миодраг Бешлин

Видео презентација: Жељко Величков

Штампа: Дигинет

Каталог можете погледати на следећем линку

Прочитајте остале актуелности

Народни музеј Зрењанин

Актуелности