Сарматска култура на тлу Баната

Издавач: Народни музеј Зрењанин

За издавача: Божидар Воргић

Аутор изложбе и каталога: Снежана Маринковић

Лектор: Божо Бобот

Превод резимеа на енглески језик: Љубомир Величков

Графички дизајн и фотографија: Душан Маринковић

Техничка припрема: Жељко Величков

Штампа: Штампарија Зумуровић

Каталог мозете погледати на следећем линку

Прочитајте остале актуелности

Народни музеј Зрењанин

Актуелности