Sarmatska kultura na tlu Banata

Izdavač: Narodni muzej Zrenjanin

Za izdavača: Božidar Vorgić

Autor izložbe i kataloga: Snežana Marinković

Lektor: Božo Bobot

Prevod rezimea na engleski jezik: Ljubomir Veličkov

Grafički dizajn i fotografija: Dušan Marinković

Tehnička priprema: Željko Veličkov

Štampa: Štamparija Zumurović

Katalog mozete pogledati na sledećem linku

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja