Mlinovi na području Srednjeg Banata

U radu su predstavljeni rezultati izučavanja mlinova i njihovog značaja u širenju industrijalizacije na teritoriji Banata. Pažnja je posvećena mlinovima koji su se nalazili na području današnjeg Srednjobanatskog okruga, koje je u nadležnosti Narodnog muzeja Zrenjanin.

 

Izdavač: Narodni muzej Zrenjanin

Za izdavača: Jelena Gvozdenac Martinov

Autor kataloga i postavke izložbe: Dušan Marinković

Autor dodatka teksta istorije: Aleksandar Ivanov

Recezent: Milanka Todić

Fotografije: Dušan Marinković

Likovni i tehnički urednik: Dušan Marinković

Konsultant na postavci izložbe: Milan Grahovac

Makete za izložbu: Elektrotehnička i građevinska  škola Nikola Tesla

Softver aplikacije za uređaje: Duško Pejački – phime studio

Prevod na engleski jezik: Milica Jovanović

Lektura: Bojana Petraš

Štampa: Donat Graf

Katalog možete pogledati na sledećem linku

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja