Moje telo tvoje delo

Aktovi koji se nalaze u Likovnoj zbirci Narodnog muzeja Zrenjanin većinom pripadaju upravo grupi studija. Prilikom pregleda i odabira, nameće se utisak raznolikosti, što po odabranom izražajnom sredstvu, što po formatu, kvalitetu i, posebno, po ličnom ophođenju autora prema samom crtežu, odnosno slici. Preovlađuju tradicionalna crtačka sredstva (olovka, mastilo, tuš, kreda, ugljen), te slikarska poput ulja i akvarela.

 

Izdavač: Narodni muzej Zrenjanin

Za izdavača: Božidar Vorgić

Autor izložbe i kataloga: Olivera Skoko

Lektura i korektura: Jelena Đorđević

Prevod rezimea: Milica Hammond

Fotografije i grafički dizajn: Dušan Marinković

Autori pratećih crteža: Gabrijela Parigros, mr Rastko Stefanović

Štampa: Štamparija Dragić

Katalog možete pogledati na sledećem linku

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja