Моје тело твоје дело

Актови који се налазе у Ликовној збирци Народног музеја Зрењанин већином припадају управо групи студија. Приликом прегледа и одабира, намеће се утисак разноликости, што по одабраном изражајном средству, што по формату, квалитету и, посебно, по личном опхођењу аутора према самом цртежу, односно слици. Преовлађују традиционална цртачка средства (оловка, мастило, туш, креда, угљен), те сликарска попут уља и акварела.

 

Издавач: Народни музеј Зрењанин

За издавача: Божидар Воргић

Аутор изложбе и каталога: Оливера Скоко

Лектура и коректура: Јелена Ђорђевић

Превод резимеа: Милица Хаммонд

Фотографије и графички дизајн: Душан Маринковић

Аутори пратећих цртежа: Габријела Паригрос, мр Растко Стефановић

Штампа: Штампарија Драгић

Каталог можете погледати на следећем линку

Прочитајте остале актуелности

Народни музеј Зрењанин

Актуелности