Птице певачице

Од око 10 000 птичјих врста које данас познајемо, скоро 6 000 врста спадају у птице певачице. Уз овај огроман број долази још и невероватна разноврсносту грађи и општем изгледу, тако да је готово немогуће дати општи опис птица певачица. Ни у једном другом реду птица нема толико подврста колико код певачица, што је знак […]

Пази, снима се

Каталог је настао као резултат истраживачког рада ауторки и састоји се из неколико сегмената, кроз које ће публика имати прилику да се упозна са детаљним историјатом зрењанинске биоскопске културе кроз читав један век, почев од прве пројекције у Великом Бечкереку 1898. године до данашњих дана – од путујућих биоскопа до прерастања у институције културног и […]

Народни вез традиција као инспирација

На експанзију, развој и изузетну присутност веза као саставног дела традиционалне народне уметности, велику улогу је одиграо и економски напредак који је уследио након ратова. Просперитет друштва, развој науке и технике, који су за собом повукли и развој земљорадње и пољоприврених машина, које су омогућиле лакшу обраду земље, ослободили су сеоску жену тешких послова и […]

На раскршћу – Хришћански сакрални предмети из Археолошког одељења и Збирке примењене уметности музеја Зрењанин

Пројекат „На раскршћу“ настао је као плод сарадње између Археолошког одељења и Збирке примењене уметности Народног музеја у Зрењанину. Циљеви пројекта, који су зацртани још средином  2016. године, били су да се широј и стручној јавности представи, у виду изложбе, више десетина предмета из домена верске културе у распону од  ИX до  XX века. Издавач: Народни музеј Зрењанин За издавача: Јелена Гвозденац […]

Моје тело твоје дело

Актови који се налазе у Ликовној збирци Народног музеја Зрењанин већином припадају управо групи студија. Приликом прегледа и одабира, намеће се утисак разноликости, што по одабраном изражајном средству, што по формату, квалитету и, посебно, по личном опхођењу аутора према самом цртежу, односно слици. Преовлађују традиционална цртачка средства (оловка, мастило, туш, креда, угљен), те сликарска попут […]

Млинови на подручју Средњег Баната

У раду су представљени резултати изучавања млинова и њиховог значаја у ширењу индустријализације на територији Баната. Пажња је посвећена млиновима који су се налазили на подручју данашњег Средњобанатског округа, које је у надлежности Народног музеја Зрењанин.   Издавач: Народни музеј Зрењанин За издавача: Јелена Гвозденац Мартинов Аутор каталога и поставке изложбе: Душан Маринковић Аутор додатка текста историје: Александар Иванов […]

Црна Бара – Пркос

Археолошко налазиште Пркос – Црна Бара је већ дуже од пола века познато у стручној литератури. Ископавања на том локалитету, спроведена у првој половини 20. века, након две кратке истраживачке кампање у ратним условима, била су скромног обима. Њихови резултати су, међутим, надмашили сва очекивања истраживача, јер је утврђено да је Пркос вишеслојно праисторијско налазиште […]

Ћилими из збирке Народног музеја Зрењанин

Колекција ћилима Етнолошког одељења Народног музеја у Зрењанину формирала се и настајала упоредо са оснивањем самог Музеја и Етнолошке збирке унутар њега. Иако је Музеј основан 1906. године, први конкретнији, писани подаци везани за Етнолошку збирку потичу из 1913. године. Наиме, те године је Фриђеш Гринбаум, син великобечкеречког трговца и колекционара Вилмоша Гринбаума, поклонио Жупанијском […]

Слика Хорација Мекалока „Предео из Шкотске“

Уметничко одељење Народног музеја у Зрењанину чува уље на платну (ЗЛУ бр. 220) једног од најуспешнијих и најпризнатијих шкотских сликара пејзажа – Хорација Мекалока. Платно представља висораван Шкотске са брдима прекривеним мрачним и тешким облацима. Насупрот немирном планинском масиву стоји речица, која вијугаво тече долином. Слика из Народног музеја Зрењанин налазила се претходно у власништву […]

Слике Франца Курца, витеза од Турна и Голдштајна

Збирка ликовне уметности Уметничког одељења Народног музеја у Зрењанину чува две слике идентичних ликовних квалитета и блиске тематике. На једној од њих која носи назив „Орфејев ламент“ (за Еуридиком) предстаљен је митолошки јунак са лиром и венцем око главе, огрнут крзном и црвеном драперијом. Позадином доминира античка грађевина. На другој слици представљена је нага девојка […]