Taktilni model slike „Autoportret”

Povodom obeležavanja godišnjice smrti slikara Uroša Predića u stalnoj postavci Narodnog muzeja Zrenjanin, 9. februara 2024. godine, članovima Organizacije slepih i slabovidih osoba iz Zrenjanina predstavljen je taktilni model slike „Autoportret” (1949), koji će se ubuduće nalaziti u okviru legata ovog poznatog slikara.

Taktilni model stigao je u Narodni muzej Zrenjanin iz Galerije Matice srpske u Novom Sadu koja je prošle godine realizovala veliku izložbu posvećenu stvaralaštvu Uroša Predića. Na izložbi „Uroš Predić : Život posvećen lepoti i umetnosti” našlo se i devet radova Uroša Predića, kao i dokumentarni materijal koje Narodni muzej Zrenjanin čuva u okviru legata ovog slikara. Kroz projekat „Uroš Predić za sve”, postavka u Galeriji Matice srpske je bila prilagođena osobama sa oštećenim vidom, putem trodimenzionalnih modela slika sa audio-opisima, kao i kataloga na Brajevom pismu i audio-kataloga. Galerija Matice srpske ustupila je našem muzeju taktilni model sa audio-opisom slike „Autoportret” i katalog izložbe na Brajevom pismu.

Pročitajte ostale aktuelnosti

Narodni muzej Zrenjanin

Aktuelnosti