Стална поставка примењене уметности

Историја развоја фонда Примењено-уметничког одељења поклапа се са настанком Народног музеја 1906. године. Иницијатива је потекла 1903.г. од  Мађарског културног друштва у Великом Бечкереку, данашњем Зрењанину. Тада је закључено да се прикупљањем поклона отвори музеј заснован на  концепцији институције комплексног завичајног карактера којом се покрива, проучава и презентује завичајна култура у свим својим сегментима. У настанку је фонд примењене уметности био саставна целина са ликовном галеријом и представљао је јединствено Уметничко одељење. До одвајања у посебно одељење је дошло тек осамдесетих година XX века.

 

Издавач: Народни музеј Зрењанин

За издавача: Божидар Воргић

Аутор текста и концепције сталне поставке: Милева Шијаковић

Рецезент: Душан Миловановић

Превод: Оливера Станков

Фотографија и графички дизајн: Душан Маринковић

Каталог мозете погледати на следећем линку

Прочитајте остале актуелности

Народни музеј Зрењанин

Актуелности