Pazi, snima se

Katalog je nastao kao rezultat istraživačkog rada autorki i sastoji se iz nekoliko segmenata, kroz koje će publika imati priliku da se upozna sa detaljnim istorijatom zrenjaninske bioskopske kulture kroz čitav jedan vek, počev od prve projekcije u Velikom Bečkereku 1898. godine do današnjih dana – od putujućih bioskopa do prerastanja u institucije kulturnog i zabavnog karaktera.

Izdavač: Narodni muzej Zrenjanin

Za izdavača: Jelena Gvozdenac Martinov

Autori kataloga i postavke izložbe: Ivana Arađan, Bojana Vidović

Dizajn postavke: Milan Grahovac

Grafički dizajn: Dušan Marinković

Lektura i korektura: Bojana Vidović

Tehnička realizacija: Tehnička služba Narodnog muzeja Zrenjanin

Štampa: Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“

Katalog mozete pogledati na sledećem linku

Pročitajte ostale aktuelnosti

Narodni muzej Zrenjanin

Aktuelnosti