Историјско одељење

Историјско одељење је формирано поклонима грађана, још пре отварања Музеја за јавност. На самом почетку у збирци се налазило хладно и ватрено оружје, да би се касније, приступило сакупљању предмета и докумената од значаја за историјски развој и тумачење историјских токова овог града и поднебља, односно простора средњег Баната.

Историјско одељење је 1978. године подељено на две велике збирке: Збирку старије историје (ЗСИ) и Збирку Раднички покрет И Народноослободилачка борба (РП И НОБ), да би 1993. године Збирка РП И НОБ променила име у Збирка новије историје (ЗНИ). Ова подела се задржала до данас. Као посебан сегмент Историјског одељења 2005. године формирана је Збирка историје спорта.

Збирка старије историје бави се проучавањем историјског развитка средњег Баната и данашњег Зрењанина (некада Великог Бечкерека и Петровграда) од почетка 14. па све до седамдесетих година 19. века. Збирка садржи преко 500 инвентарисаних музеалија сврстаних у неколико збирки. Најзначајнија је Збирка оружја, која садржи хладно и ватрено оружје, а односи се на период од 13. до 19. века. Поред ове, постоји још неколико мањих збирки као што су: Старе мапе, печати, Старе фотографије, Докуменати и Уметничке слике.

Збирка новије историје бави се проучавањем историјског развитка средњег Баната и данашњег Зрењанина, од почетка седамдесетих година 19. па до краја прве половине 20. века, са тенденцијом да се прошири на читав 20. век. Ова збирка садржи 770 инвентарисаних музеалија сврстаних у збирке – Оружје и војна опрема, Документи, Фотографије, Оригинални рукописи, књиге, новине и новински чланци, Текстил, Печати, Значке, Медаље, ордење и други ситни предмети, Мапе, Повеље, Плакати, Дипломе и леци, Уметничке слике и писма, Разгледнице, честитке и дописнице.

Под окриљем Збирке новије историје налази се и заоставштина угледне бечкеречке (петровградске и зрењанинске) адвокатске породице Варади, која садржи дипломе, фотографије, разне белешке, позивнице, легитимације, визиткарте, новинске чланке и друго. Већи део заоставштине Варадијевих, изложен је на сталној поставци Народног музеја Зрењанин у оквиру салон-кабинета поменуте породице.

Посебан сегмент Историјског одељења представлја Збирка историје спорта, која је формирама захвалјујући великом броју прикупљених и махом поклоњених спортских реквизита, фотографија, плаката и диплома. Она садржи преко 5000 предмета, а бави се проучавањем, прикупљањем и приказивањем различитих музеалија везаних за историјат спорта у нашем граду од средине 19. века, па све до данас.

Контакт:

Срђан Приљева, виши кустос-историчар
Збирка старије историје
srdjanv.priljeva@gmail.com

Владислава Игњатов, виша кустоскиња-историчарка
Збирка новије историје
vanja1406@hotmail.rs

Синиша Оњин, кустос-историчар
Збирка историје спорта
sinisaonjin@yahoo.com

Збирка старије историје

Збирка новије историје

Збирка историје спорта