Спомен кућа Славка Жупанског

Скупштина Града Зрењанина је на седници од 20. децембра 2018. донела одлуку да се Спомен-кућа Славка Жупанског заједно за покретним стварима у својини града Зрењанина пренесе на управљање и коришћење Народном музеју Зрењанин, чиме су стечени основни услови да објекат у будућности постане депанданс, тј. истурено одељење ове институције. Наредни корак била је измена и допуна Статута Народног музеја, за шта је на предлог Управног одбора од 17. априла Скупштина града Зрењанина дала сагласност 26. јуна 2019. године.

Од пролећа 2019. године, стручњаци Музеја радили су на одабиру и разврставању материјала по збиркама, анализи и инвентарисању предмета, док су на једном делу предмета извршени и конзерваторско-рестаураторски третмани. Током обележавања 101 године од оснивања Српског народног одбора, 31. октобра 2019. године, положен је венац на кућу др Славка Жупанског, а након тога Музеј је као домаћин отворио врата спомен-куће, чиме је у неку руку овај депанданс имао своју претпремијеру. У обиласку делимично уређене куће учествовали су градски званичници, потомци Славка Жупанског, представници различитих удружења и други поштоваоци.

Почетком децембра 2019. године у кући Жупанских одржана је промоција каталога „Спомен-кућа Славка Жупанског“ и најављен филм „Драгиша Брашован – мајстор сценографије живота“ који представљају део ширег пројекта чији је циљ реализација сталне поставке.