Umetničko odeljenje

Umetničko odeljenje obuhvata Zbirku likovne umetnosti i Zbirku primenjene umetnosti.

Zbirka likovne umetnosti broji nešto više od 1500 predmeta i po značaju predstavlja jednu od najvrednijih umetničkih kolekcija u Vojvodini. Ona je svojevrsni presek svega onoga što se u okvirima zavičajne likovnosti dešavalo od XVIII veka do početka  XXIveka. Najstariji eksponati Zbirke likovne umetnosti potiču iz prve polovine XVIII veka i radovi su tzv. zografa, domaćih, uglavnom anonimnih slikara obučenih u manastirskim radionicama. Prateći dalje hronološki tok od baroka, klasicizma, bidermajera, romantizma, realizma pa sve do modernih pravaca XX veka, u Zbirci su zastupljena dela Dimitrija Popovića, Nikole Neškovića, Nikole Aleksića, Konstantina Danila, Đure Jakšića, Novaka Radonjića, Pavla Simića, Stevana Aleksića, Aleksandra Sekulića i dr. Posebnu celinu čine legati: Uroša Predića, Pauline Sudarski, Tivadara Vanjeka, Zlate Markov Baranji, Ljubice Tapavički, Friderike Bende, Janoša Ajha i Vladislava Vukova. Najvredniji je Legat Uroša Predića, u kome se čuvaju slike, crteži, skice, inventar iz ateljea, lična prepiska, beleške, fotografije, dokumenta ovog poznatog umetnika iz doba akademskog realizma.

Zbirka primenjene umetnosti
Najstarije akvizicije predmeta koji se čuvaju u Zbirci potiču još iz vremena osnivanja Muzeja. Međutim, osnivanje i uobličavanje Zbirke započinje tek nakon Drugog svetskog rata i završava se 1965. godine, kada je otvorena samostalna inventarna knjiga. Primenjeno-umetnička zbirka deli se na više kolekcija, kao što su: Staklo–keramika–porcelan, Metal i nakit, Nameštaj i obrada drveta, Primenjena grafika i fotografija, Oprema i rasveta. Posebne kolekcije predstavljaju Arhitektura i obrada kamena i Tekstil koje su u fazi evaluacije i formiranja. Složenu strukturu Zbirke, organizovanu prema materijalu i nameni, sjedinjuju stilske i vremenske odrednice u rasponu od postvizantijske umetnosti i baroka do modernih tendencija u vidu art dekoa, funkcionalizma i pop arta. Predmeti koji se čuvaju, proučavaju i izlažu potiču od najznačajnijih evropskih proizvođača iz domena primenjene umetnosti, kao što su Bečka manufaktura porcelana, Staklara Harahov, fabrika metala Argentor – Rust i Hecel i dr., ali i onih ne manje značajnih – lokalnih, kao što su fabrike nameštaja Anton Bence i sin, cementne robe Udova Jakova Gutmana i sinovi i dr. Zbirka danas sadrži više od 900 inventarnih jedinica.

Kontakt

Olivera Skoko, viša kustoskinja-istoričarka umetnosti
Zbirka likovne umetnosti
olivera.skoko@gmail.com

Biljana Dimkić Krčmar, kustoskinja-istoričarka umetnosti
Zbirka primenjene umetnosti
bibicailea@gmail.com

Dejan Vorgić, kustos-istoričar umetnosti
Zbirka primenjene umetnosti
dejanborkic@gmail.com

Zbirka likovne umetnosti

Zbirka primenjene umetnosti