Уметничко одељење

Уметничко одељење обухвата Збирку ликовне уметности и Збирку примењене уметности.

Збирка ликовне уметности броји нешто више од 1500 предмета и по значају представља једну од највреднијих уметничких колекција у Војводини. Она је својеврсни пресек свега онога што се у оквирима завичајне ликовности дешавало од XVIII века до почетка  XXIвека. Најстарији експонати Збирке ликовне уметности потичу из прве половине XVIII века и радови су тзв. зографа, домаћих, углавном анонимних сликара обучених у манастирским радионицама. Пратећи даље хронолошки ток од барока, класицизма, бидермајера, романтизма, реализма па све до модерних праваца XX века, у Збирци су заступљена дела Димитрија Поповића, Николе Нешковића, Николе Алексића, Константина Данила, Ђуре Јакшића, Новака Радоњића, Павла Симића, Стевана Алексића, Александра Секулића и др. Посебну целину чине легати: Уроша Предића, Паулине Сударски, Тивадара Вањека, Злате Марков Барањи, Љубице Тапавички, Фридерике Бенде, Јаноша Ајха и Владислава Вукова. Највреднији је Легат Уроша Предића, у коме се чувају слике, цртежи, скице, инвентар из атељеа, лична преписка, белешке, фотографије, документа овог познатог уметника из доба академског реализма.

Збирка примењене уметности
Најстарије аквизиције предмета који се чувају у Збирци потичу још из времена оснивања Музеја. Међутим, оснивање и уобличавање Збирке започиње тек након Другог светског рата и завршава се 1965. године, када је отворена самостална инвентарна књига. Примењено-уметничка збирка дели се на више колекција, као што су: Стакло–керамика–порцелан, Метал и накит, Намештај и обрада дрвета, Примењена графика и фотографија, Опрема и расвета. Посебне колекције представлјају Архитектура и обрада камена и Текстил које су у фази евалуације и формирања. Сложену структуру Збирке, организовану према материјалу и намени, сједињују стилске и временске одреднице у распону од поствизантијске уметности и барока до модерних тенденција у виду арт декоа, функционализма и поп арта. Предмети који се чувају, проучавају и излажу потичу од најзначајнијих европских произвођача из домена примењене уметности, као што су Бечка мануфактура порцелана, Стаклара Харахов, фабрика метала Аргентор – Руст и Хецел и др., али и оних не мање значајних – локалних, као што су фабрике намештаја Антон Бенце и син, цементне робе Удова Јакова Гутмана и синови и др. Збирка данас садржи више од 900 инвентарних јединица.

Контакт

Оливера Скоко, виша кустоскиња-историчарка уметности
Збирка ликовне уметности
olivera.skoko@gmail.com

Биљана Димкић Крчмар, кустоскиња-историчарка уметности
Збирка примењене уметности
bibicailea@gmail.com

Дејан Воргић, кустос-историчар уметности
Збирка примењене уметности
dejanborkic@gmail.com

Збирка ликовне уметности

Збирка примењене уметности