Aleksandar Šalamon

Rođen 14.12.1988. godine u Zrenjaninu. Osnovnu i srednju školu završio u Zrenjaninu. Zvanje diplomirani arheolog stiče na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na katedri za arheologiju 2015. godine sa temom „Prepravke i ponovna upotreba neolitskih...