Ivana Arađan

Rođena u Zrenjaninu, 1987. godine. Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odseku za istoriju umetnosti, 2012. godine. Stručno osposobljavanje u Narodnom muzeju Zrenjanin započinje maja 2013. godine. Nakon položenog stručnog ispita, 2014. godine stekla je zvanje kustosa, sa temom „Radovi bečkerečkih fotografa u zbirkama odeljenja Narodnog muzeja Zrenjanin“. Od 2014. godine, angažovana je na programima Narodnog muzeja Zrenjanin koji podrazumevaju organizaciju gostujućih izložbi, stručna vođenja i tumačenja stalne postavke, priređivanje autorskih izložbi, prezentacija, predavanja i drugih programa. Od 2019. godine zadužena je za koordiniranje Pedagoško-informativne službe Muzeja, osmišljavanje, organizaciju i realizaciju edukativnih programa za decu i mlade, stručna vođenja i interpretaciju stalne postavke Narodnog muzeja Zrenjanin, kao i organizacione poslove oko gostujućih izložbi.

Upisala je postdiplomske (master) studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na odseku za Istoriju umetnosti, program – Metodologija istorije umetnosti i vizuelne kulture novog veka. Član je Muzejskog društva Srbije, Sekcije za istoriju medicine pri Srpskom lekarskom društvu i saradnik Srpskog biografskog rečnika pri Matici srpskoj u Novom Sadu.

Kontakt:

023/561 – 841

ivana.aradjan@gmail.com

Kontakt za pedagoške aktivnosti: pedagognmz@gmail.com

 

Izložbe

 •  „Svetomir Arsić Basara – Radovi (1998–2018), Narodni muzej Zrenjanin, 2019. (nadležni kustos izložbe i stručni saradnik)
 • „Vasa Pomorišac – od tradicije do moderne“, Narodni muzej Zrenjanin, 2018. (koautor izložbe i autor tekstova u katalogu). Izložba je nakon Zrenjanina predstavljena u Beogradu u Velikoj galeriji Doma vojske Srbije (mart 2019.)
 • „Jožef Pehan – umetnik na prekretnici vekova“, Narodni muzej Zrenjanin, Gradski muzej Vrbas, 2018. (autor izložbe i teksta u katalogu)
 • Izložba posvećena pesniku, književniku i esejisti Todoru Manojloviću, na mađarskom i srpskom jeziku. Rađena je za potrebe srpske zajednice u Mađarskoj. Gostovanja: Mako, Čanad, Segedin, Hodmezovašarhelj i Morahalom (Mađarska, 2017, 2018, 2020).
 • „Pazi, snima se! – Vek bioskopske kulture u Zrenjaninu“, 2016, Narodni muzej Zrenjanin. (koautor izložbe i kataloga)
  „Da li sam svuda gde su mi tragovi – stvaralaštvo Miroslava Antića“, koautor izložbe, 2015, Narodni muzej Zrenjanin. (koautor izložbe i kataloga)
 • „Čuvari fotografske baštine – predstavljanje privatnih kolekcija“, 2015, Narodni muzej Zrenjanin (autor izložbe)
 • „Evropski put kafe“, 2014, Narodni muzej Zrenjanin. (koautor izložbe)
 • „Mihail Mile Kulačić – crteži, pasteli, akvareli“, 2014, Narodni muzej Zrenjanin. (autor teksta u katalogu, nadležni kustos)
 • „Tropi – Milena Jeftić Ničeva Kostić“, 2014, Narodni muzej Zrenjanin. (autor teksta u katalogu, nadležni kustos)
 • „Fotografkinje Vojvodine – druga polovina 19. i prva polovina 20. veka“, 2013, Arhiv fotografije Zrenjanin. (autor teksta u katalogu i koautor izložbe)

 

Bibliografija

Publikovani stručni tekstovi:

 • „Humanost koja nije znala za granice – Dr Dragan Hercog – Od Banatskog Karađorđeva do Bijafre“, 800 godina srpske medicine – Mileševski zbornik, Srpsko lekarsko društvo, Beograd, 2019.
 • „Stari ikonostas crkve Sv. Nikole u Ečki – zografa Šerbana Popovića“, Zbornik radova „Zografski krugovi“, izdanje Centra za vizuelnu kulturu Balkana i Društva istoričara umetosti i vizuelne kulture novog veka, Filozofski fakultet u Beogradu, 2018.
 • „Razvoj bioskopske kulture u Zrenjaninu (1898–1945), Časopis „Zavičajac, br.34/35, 2017/2018.
 • „Portretna fotografija kao ogledalo društva i građanske kulture u Velikom Bečkereku u drugoj polovini 19. veka do tridesetih godina 20. veka“, Rad muzeja Vojvodine, 2016.
 • Prikaz izložbe „Da li sam svuda gde su mi tragovi – stvaralaštvo Miroslava Antića“, koautor, časopis IKOM, 2015.
 • Prikaz izložbe „Evropski put kafe“, koautor, časopis IKOM, 2014.

 

Ostalo

 •  Selektor Jesenjeg likovnog salona u Vrbasu, autor teksta u katalogu i postavke radova, Galerija ULUV, 2019.
 • Predstavnik Narodnog muzeja Zrenjanina na dodeli „Živa“ nagrade za najbolji slovenski muzej, 2016. godine u Zadru
 • Koordinator programa manifestacije „Muzeji Srbije deset dana od 10 do 10“ i „Evropska noć muzeja“, 2015. godine u Narodnom muzeju Zrenjanin.

 

Predavanja

Konferencije i predavanja:

 • Izlagač na Trećoj konferenciji Društva istoričara umetnosti i vizuelne kulture novog veka, sa temom „Esnafska udruženja kao priložnici crkava i manastira u srpskom društvu 19. veka“, Filozofski fakultet u Beogradu, 2019.
 • „Jedan slikar i jedan grad“, predavanje o Vasi Pomorišcu i njegovoj povezanosti sa Petrovgradom/Zrenjaninom, Narodni muzej Zrenjanin, 2019.
 • Izlagač na Devetom Kongresu istoričara medicine, sa temom „Humanost koja nije znala za granice – Dr Dragan Hercog – Od Banatskog Karađorđeva do Bijafre“, 2018. Predavanje je nakon Mileševe održano u Zrenjaninu, Beogradu i Banatskom Karađorđevu.
 • „Veče posvećeno Jožefu Pehanu“, organizator i moderator programa gde su predavači bili Bela Duranci, Ferenc Nemet, Đeze Bordaš, 2018.
 • Izlagač na Nacionalnoj konferenciji „Zografski krugovi“ sa temom „Stari ikonostas crkve Sv. Nikole u Ečki – zografa Šerbana Popovića“, 2017, Filozofski fakultet u Beogradu

 

Pedagoški rad

 •  „Svet ptica oko nas“, likovna radionica za učenike osnovnoškolskog uzrasta, autor i voditelj, u okviru izložbe „Ptice i njihove porodice“, Narodni muzej Zrenjanin, 2020.
 • „Novogodišnje ptičice u Muzeju“, novogodišnja kreativna porodična radionica, autor i voditelj, Narodni muzej Zrenjanin, 2019.
 • „Moj prozor prijateljstva“, likovna radionica za decu, Mamutfest, autor i voditelj, Narodni muzej Kikinda, 2019.
 • „Koje je boje vaše more“, likovna radionica za učenike viših razreda osnovne škole i učenike srednjih škola, u okviru izložbe
 • „Milan Konjović: Dubrovnik, Mlini, Cavtat“, autor i voditelj, 2019, Narodni muzej Zrenjanin
 • „Oči dobrote“ – likovna radionica za učenike nižih razreda osnovne škole, autor i voditelj, u okviru izložbe „Ikone Banatske eparhije“, 2019, Narodni muzej Zrenjanin
 • Prezentacija i radionica o slikaru Tivadaru Vanjeku, autor i voditelj, 2017, Muzej „Jožef Atila“, Mako, Mađarska
 • „Smisliću ti nove ptice, nove snove, nova mora“, autor i voditelj radionice za učenike školskog uzrasta, 2015, Narodni muzej Zrenjanin
 • „Vajanjem i igrom kroz arheologiju“, voditelj radionice, Noć muzeja, 2014, Narodni muzej Zrenjanin
 • Saradnik na pedagoškim aktivnostima u Narodnom muzeju Zrenjanin 2013. godine

 

Recenzije

 •  Recenzent knjige „Novobečejski svetlopisci – od kolodijumske mokre ploče do digitalne fotografije“, Karolj Andre, 2018, Dom kulture opštine Novi Bečej
Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja