Ivana Arađan

Rođena u Zrenjaninu, 1987. godine. Osnovne i master akademske studije završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odseku za istoriju umetnosti, kod mentora prof. dr Nenada Makulјevića. Doktorand je na Odelјenju za istoriju umetnosti, Filozofskog fakulteta u Beogradu. Stručno osposoblјavanje u Narodnom muzeju Zrenjanin započela je u maju 2013. godine. Nakon položenog stručnog ispita, 2014. godine stekla je zvanje kustosa, sa temom „Radovi bečkerečkih fotografa u zbirkama odelјenja Narodnog muzeja Zrenjanin“. Od 2014. godine, angažovana je na programima Narodnog muzeja Zrenjanin koji podrazumevaju  organizaciju gostujućih izložbi,  stručna vođenja i tumačenja stalne postavke, priređivanje autorskih izložbi, prezentacija, predavanja i drugih programa. Od 2020. godine je koordinator Pedagoško-informativne službe Muzeja, i zadužena je za osmišlјavanje, organizaciju i realizaciju edukativnih programa za decu i mlade, stručna vođenja i interpretaciju izložbi i stalne postavke Narodnog muzeja Zrenjanin.

U svom stručnom radu, aktivno se bavi istraživanjem i prezentacijom nacionalnog vizuelnog nasleđa. Piše stručne tekstove iz oblasti istorije nacionalne likovne umetnosti, fotografije i muzeologije. Aktivno učestvuje kao izlagač na naučim i strukovnim konferencijama.

Kontakt:

023/561 – 841

ivana.aradjan@gmail.com

Kontakt za pedagoške aktivnosti: pedagognmz@gmail.com

Izložbena delatnost:

 • Iskustva predaka za budućnost potomaka“, kustos izložbe i saradnik, Narodni muzej Zrenjanin, 2021.
 • „Pod sjajem zvezda – Izložba fotografija Brajana Rašića“, kustos izložbe i autor teksta u katalogu, Narodni muzej Zrenjanin, 2021.
 • „Art dijalog – Fotografije Vukice Mikače i pasteli Dejana S. Bogojevića“, nadležni kustos, Narodni muzej Zrenjanin, 2021.
 • „Ispovesti jugoslovenske moderne – Radovi na papiru iz Zbirke Galerije Doma Vojske Srbije“, nadležni kustos, Narodni muzej Zrenjanin, 2021.
 • „Radovi Aleksandra Deroka – u umetničkoj zbirci SANU“, nadležni kustos, Narodni muzej Zrenjanin, 2021.
 • „Moj grad, lep kao slika!“, autor izložbe, Narodni muzej Zrenjanin, 2020.
 • „Priče iz depoa“, koordinator izložbe, Narodni muzej Zrenjanin, 2020.
 • „Svetomir Arsić Basara – Radovi (1998–2018), nadležni kustos i stručni saradnik, Narodni muzej Zrenjanin, 2019.
 • „Vasa Pomorišac – od tradicije do moderne“, koautor izložbe i autor tekstova u katalogu, Narodni muzej Zrenjanin, 2018. Izložba je gostovala u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije u Beogradu (2019.)
 • „Jožef Pehan – umetnik na prekretnici vekova“, autor izložbe i teksta u katalogu, Narodni muzej Zrenjanin, Gradski muzej Vrbas, 2018.
 • Izložba posvećena pesniku, književniku i esejisti Todoru Manojloviću, na mađarskom i srpskom jeziku. Rađena je za potrebe srpske zajednice u Mađarskoj. Gostovanja: Mako, Čanad, Segedin, Hodmezovašarhelј i Morahalom (Mađarska, 2017, 2018, 2020).
 • „Pazi, snima se! – Vek bioskopske kulture u Zrenjaninu“, koautor izložbe i teksta u katalogu, Narodni muzej Zrenjanin,
 • „Da li sam svuda gde su mi tragovi – stvaralaštvo Miroslava Antića“, koautor izložbe i teksta u katalogu, Narodni muzej Zrenjanin,
 • „Čuvari fotografske baštine – predstavlјanje privatnih kolekcija“, kamerna postavka, Noć Muzeja, Narodni muzej Zrenjanin,
 • „Evropski put kafe“, koautor izložbe, Narodni muzej Zrenjanin,
 • „Mihail Mile Kulačić – crteži, pasteli, akvareli“, autor teksta u katalogu, nadležni kustos, Narodni muzej Zrenjanin,
 • „Tropi – Milena Jeftić Ničeva Kostić“, autor teksta u katalogu, kustos izložbe, Narodni muzej Zrenjanin,
 • „Fotografkinje Vojvodine – druga polovina 19. i prva polovina 20. veka“, autor teksta u katalogu i koautor izložbe, Arhiv fotografije Zrenjanin, 2013.

 

Publikovani stručni tekstovi:

 • „Između tradicije i slobode – Umetnički život Jožefa Pehana“, Godišnjak Gradskog muzeja u Vrbasu Fibula, I/1, Vrbas,
 • „Humanost koja nije znala za granice – Dr Dragan Hercog – Od Banatskog Karađorđeva do Bijafre“, 800 godina srpske medicine – Mileševski zbornik, Srpsko lekarsko društvo, Beograd, 2019.
 • „Stari ikonostas crkve Sv. Nikole u Ečki – zografa Šerbana Popovića“, Zbornik radova „Zografski krugovi“, izdanje Centra za vizuelnu kulturu Balkana i Društva istoričara umetosti i vizuelne kulture novog veka, Filozofski fakultet u Beogradu,
 • „Razvoj bioskopske kulture u Zrenjaninu (1898–1945), Časopis „Zavičajac, 34/35, 2017/2018.
 • „Portretna fotografija kao ogledalo društva i građanske kulture u Velikom Bečkereku u drugoj polovini 19. veka do tridesetih godina 20. veka“, Rad muzeja Vojvodine, 201
 • Prikaz izložbe „Da li sam svuda gde su mi tragovi – stvaralaštvo Miroslava Antića“, koautor, časopis IKOM,
 • Prikaz izložbe „Evropski put kafe“, koautor, časopis IKOM,

 

Konferencije i predavanja:

 • Izlagač na Konferenciji muzejskih pedagoga MDS „Muzejski posetilac:gost/partner/prijatelј, sa temom „Iskustva u radu sa publikom u Narodnom muzeju Zrenjanin“, Gradski muzej Sombor, novembar 2021.
 • Izlagač na XI Kongresu istoričara medicine pri Srpskom lekarskom društvu sa temom „Foto-laboratorija Prof. dr Aleksandra Kostića i njen značaj za histologiju i embriologiju“, autor teksta (u saradnji sa Dr Nelom Puškaš),
 • Izlagač na Trećoj konferenciji Društva istoričara umetnosti i vizuelne kulture novog veka, sa temom „Esnafska udruženja kao priložnici crkava i manastira u srpskom društvu 19. veka“, Filozofski fakultet u Beogradu,
 • Izlagač na naučnom skupu „Eparhija Bačka u osmovekovnoj istoriji Srpske pravoslavne crkve, sa temom „Likovni program pevnica u Sabornoj crkvi Svetog Đorđa u Novom Sadu – istorijske kompozicije pripadnika loze Nemanjića“, Centar za istorijska istraživanja pri Filozofskom fakultetu UNS, 2019.
 • „Jedan slikar i jedan grad“, predavanje o Vasi Pomorišcu i njegovoj povezanosti sa Petrovgradom/Zrenjaninom, Narodni muzej Zrenjanin,
 • Izlagač na Devetom Kongresu istoričara medicine, sa temom „Humanost koja nije znala za granice – Dr Dragan Hercog – Od Banatskog Karađorđeva do Bijafre“, Predavanje je nakon Mileševe održano u Zrenjaninu, Beogradu i Banatskom Karađorđevu.
 • „Veče posvećeno Jožefu Pehanu“, organizator i moderator programa gde su predavači bili Bela Duranci, Ferenc Nemet, Đeze Bordaš,
 • Izlagač na Nacionalnoj konferenciji „Zografski krugovi“ sa temom „Stari ikonostas crkve Sv. Nikole u Ečki – zografa Šerbana Popovića“, 2017, Filozofski fakultet u Beogradu

 

Pedagoški rad:

 • Radionice na engleskom jeziku TALE – Teach Art Learn English“, Narodni muzej Zrenjanin, voditelј radionica, 2021.
 • „Moj omilјeni sport je…“, likovna radionica za decu, autor i voditelј, Mamutfest, Narodni muzej Kikinda, 2021.
 • „Kako se fotografiše muzika (!)?, verbalna radionica sa kustoskim vođenjem priređena za učenike SMŠ „Josif Marinković“, u okviru izložbe „Pod sjajem zvezda – Izložba fotografija Brajana Rašića“, Narodni muzej Zrenjanin, 2021.
 • „Moj grad, lep kao slika!“, likovna radionica za učenike osnovnih škola, povodom manifestacije „Dani evropske baštine 2020“, Narodni muzej Zrenjanin, 2020.
 • „Toleranc&ja“,likovna radionice za učenike srednjih škola, u okviru izložbe „Projekt: Tolerancija i mala retrospektiva Mirka Ilića“, autor i voditelј radionica, Narodni muzej Zrenjanin, 2020.
 • „Svet ptica oko nas“, likovna radionica za učenike osnovnoškolskog uzrasta, autor i voditelј, u okviru izložbe „Ptice i njihove porodice“, Narodni muzej Zrenjanin, 2020.
 • „Novogodišnje ptičice u Muzeju“, novogodišnja kreativna porodična radionica, autor i voditelј, Narodni muzej Zrenjanin, 2019.
 • „Moj prozor prijatelјstva“, likovna radionica za decu, Mamutfest, autor i voditelј, Narodni muzej Kikinda,
 • „Koje je boje vaše more“, likovna radionica za učenike viših razreda osnovne škole i učenike srednjih škola, u okviru izložbe „Milan Konjović: Dubrovnik, Mlini, Cavtat“, autor i voditelј, 2019, Narodni muzej Zrenjanin
 • „Oči dobrote“ – likovna radionica za učenike nižih razreda osnovne škole, autor i voditelј, u okviru izložbe „Ikone Banatske eparhije“, 2019, Narodni muzej Zrenjanin
 • Prezentacija i radionica o slikaru Tivadaru Vanjeku, autor i voditelј, 2017, Muzej „Jožef Atila“, Mako, Mađarska
 • „Smisliću ti nove ptice, nove snove, nova mora“, autor i voditelј radionice za učenike školskog uzrasta, 2015, Narodni muzej Zrenjanin
 • „Vajanjem i igrom kroz arheologiju“, voditelј radionice, Noć muzeja, 2014, Narodni muzej Zrenjanin
 • Saradnik na pedagoškim aktivnostima u Narodnom muzeju Zrenjanin 2013. godine

 

Recenzije:

 • Recenzent knjige „Novobečejski svetlopisci – od kolodijumske mokre ploče do digitalne fotografije“, Karolј Andre, 2018, Dom kulture opštine Novi Bečej

 

Ostalo:

 • Za potrebe interpretacije stalne postavke Narodnog muzeja Zrenjanin, bila je učesnik više televizijskih emisija, poput „Moj lepa Srbija“ (RTS, 2019), „Srećna Srbija“ (Tv Prva, 2021), „Srcem kroz ravnicu“ (2021) i druge.
 • Selektor Jesenjeg likovnog salona u Vrbasu, autor teksta u katalogu i postavke radova, Galerija ULUV, Vrbas, 2019.
 • Predstavnik Narodnog muzeja Zrenjanina na dodeli „Živa“ nagrade za najbolјi slovenski muzej, 2016. godine u Zadru

 

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja