Dejan Vorgić

Dejan Vorgić (Zrenjanin, 1979), diplomirani istoričar umetnosti. Kao saradnik umetničke grupe FIA iz Beograda učestvuje u više projekata Publikumov umetnički kalendar od 2002. do 2008. godine. U periodu decembar 2005. − septembar 2006. civilno služio vojni rok pri Pedagoškoj službi Narodnog muzeja Zrenjanin. Afirmaciju stiče uređujući od 2009. godine blog „Banateka: Blogom u borbu za očuvanje i digitalizaciju kulturnog nasleđa Zrenjanina i Banata“. Diplomirao 2014. godine na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu sa temom „Rudolf Šroter (1887−1959?): tvorac modernog presovanog stakla”. Tokom perioda januar − decembar 2016. godine stručno se usavršavao pri Umetničkom odeljenju Narodnog muzeja Zrenjanin. Od decembra 2016. zaposlen je na mestu istoričar umetnosti – Zbirka primenjene umetnosti u Narodnom muzeju Zrenjanin, a početkom juna meseca 2017. godine stiče zvanje kustos – istoričar umetnosti.

Kontakt:  dejanborkic@gmail.com

SEMINARI (KONTINUIRANA EDUKACIJA)

• Unapređenje statistike o Muzejima u funkciji razvoja muzeja i muzejske publike, Narodni muzej Beograd & Zaprokul, 04.03.2019.
• Priprema projekata u okviru programa Kreativna Evropa, Centar za privredno tehnološki razvoj na Andrevlјu, 31.10.–1.11.2017.

ČLANSTVO

• Muzejsko društvo Srbije (2019-2020)
• Sekcija za istoriju umetnosti Društva zavičajaca Zrenjanin (2016-2020)

OBLASTI INTERESOVANјA I ISTRAŽIVANјA

• Primenjena umetnost
• Kreativno stvaralaštvo, istorija i graditelјstvo na području Zrenjanina i Banata
• Nezavisno izdavaštvo, fotografija i dizajn

PRIZNANјA I NAGRADE

• Zahvalnica za izuzetan doprinos radu Društva zavičajaca Zrenjanin (2019)

ODABRANA BIBLIOGRAFIJA

– Štampana izdanja (časopisi)

• Vorgić, D. (2019) Kompanija ud. Jakova Gutmana & sinovi: Industrija u službi umetnosti, Glasnik muzeja Banata (Pančevo) br. 21: 64-75.
• Vorgić, D. (2019) Kultura sećanja: Vukica Popović, Zavičajac (Zrenjanin) br. 36/37: 15-18.
• Vorgić, D. (2018) Džamija i kupatilo Mehmed-paše Sokolovića u Bečkereku, Glasnik muzeja Banata (Pančevo) br. 20: 84-91.
• Vorgić, D. i Kojičić, B. (2018) Zlatar Karl Helmbold i njegova kuća iz „Hilјadu i jedne noći“, Građa za proučavanje spomenika kulture (Novi Sad) br. 31: 145-156.
• Vorgić, D. (2017) Počeci izložbenih aktivnosti Umetničkog odelјenja Narodnog muzeja Zrenjanin (1945−1950), Glasnik muzeja Banata (Pančevo) br. 19: 48−61.
• Vorgić, D. (2016) Zvono iz 1757. godine – Dar Venceslava Klea, Glasnik muzeja Banata (Pančevo) br. 18: 40−45.
• Vorgić, D. i Ignjatov, V. (2016) Legat porodice Varadi u Narodnom muzeju Zrenjanin, Rad Muzeja Vojvodine (Novi Sad) br. 58: 111−114.
• Vorgić, D. (2016) Sveti Rafailo Banatski u kontekstu istorijskih izvora i etnološke građe, Sabornost (Požarevac) X: 147−157. (preštampano u: Zavičajac br. 33-35, 2016-2018.)
• Vorgić, D. (2012) Kultura stanovanja: Povodom 150 godina od osnivanja prve fabrike nameštaja u gradu, Zavičajac (Zrenjanin) 32: 58−61.
• Vorgić, D. (2012) Barselona lakša od Bečkereka, Zavičajac (Zrenjanin) 32: 31−32.
• Krčmar, F. i Vorgić, D. (2011) Spomen-obeležja u porti Uspenskog hrama u Zrenjaninu, Rad Muzeja Vojvodine (Novi Sad) br. 53: 193−205.
• Vorgić, D. (2007) Zrenjaninsko zlatarstvo XVI i XVII veka, Časopis za kulturu i društvena pitanja Ulaznica (Zrenjanin) 209-210: 175−184.
• Vorgić, D. (2005) O arhitekturi Zrenjanina – krajem XIX i početkom XX veka, Likovni Život (Zemun) 111/112: 56−61.

– Štampana izdanja (zbornici)

• Vorgić, D. (2011) Zapisi o zanatima – Kata (Zlatarka) Lončarski, u: Banat je kao priča, ur. Zoran Slavić, Zrenjanin: Istorijski arhiv Zrenjanin i NIP Zrenjanin: 95−96.
– Štampana izdanja (katalozi)
• Vorgić, D. ur. (2019) Spomen-kuća Slavka Županskog, Zrenjanin: Narodni muzej Zrenjanin
• Vorgić, D. i Krčmar, F. (2019) Naša Vukica: 1919−1969−2019, Zrenjanin: Narodni muzej Zrenjanin
• Vorgić, D. i Šalamon, A. (2017) Na raskršću: Hrišćanski sakralni predmeti iz Arheološkog odelјenja i Zbirke primenjene umetnosti NMZ, Zrenjanin: Narodni muzej Zrenjanin (+CD-ROM)
– Štampana izdanja (poglavlјa u knjigama)
• Grupa autora (2020) Priče iz uspavanog grada: Made in ZR, Zrenjanin: Speed 023 – Zrenjanin. (poglavlјa: Ciglane, IT Proleter, GIK Banat, Tegum, Gutmanova fabrika, Fabrika nameštaja, Luksol, Metalprogres, Štamparije)
• Grupa autora (2018) Priče iz uspavanog grada: Bilo nekad, Zrenjanin: Speed 023 – Zrenjanin. (poglavlјa: Parno kupatilo, Munkač, Solana)
– Štampana izdanja (prospekti)
• Vorgić, D. i Ilić, M. (2020) Projekt Tolerancija: izložba plakata / Mala retrospektiva M.I., Zrenjanin: Narodni muzej Zrenjanin
• Vorgić, D. (2019) Japanizam u Banatu: 1869−1969 (verzija 1.1), Pančevo: Narodnog muzeja Pančevo

– Elektronska izdanja (katalozi)

• Vorgić, D. (2018) Japanizam u Banatu: 1869−1969, Zrenjanin: Narodni muzej Zrenjanin (CD-ROM)
– Elektronska izdanja (časopisi)
• Vorgić, D. (2015) Rudolf Schrötter – Schöpfer des modernen tschechoslowakischen Pressglases, Pressglas-Korrespondenz (Pocking) 2015-3 / 2015-4. (CD-ROM)
• Vorgić, D. and Neumann, D. and Geiselberger, S. (2015) Die Glasfabrik Osredek in Kroatien (1839-1904), Pressglas-Korrespondenz (Pocking) 2015-2 (CD-ROM)
• Vorgić, D. (2013) Od istoricizma do modernizma: Zbirka stakla – Vorgić, Zrenjanin: Narodni muzej Zrenjanin (CD-ROM)
• Vorgić, D. (2011) Die zweite Glasfabrik in Jagodina von Nacko Janković (Serbien, 1879-1907), Pressglas-Korrespondenz (Pocking) 2011-4: 99-102. (CD-ROM)
– Elektronska izdanja (internet)
• Hill, M. and Vorgić, D. (2016) A New Name & Attribution – Dragan Drobnjak, Mark Hill Publishing, dostupno na: http://markhillpublishing.com/a-new-name-and-attribution-dragan-drobnjak/ (pristuplјeno (02.11.2016)
• Vorgić, D. (2007) Oltarske slike Sekelj Bertalana u zrenjaninskoj katedrali, dostupno na: http://www.banaterra.eu/srpski/biblioteka/sekelj%20bertalan/Sekelj%20Bertalan%20u%20Zrenjaninu.pdf (pristuplјeno (22.11.2016)
• Vorgić, D. (2005) Živopis manastira Praskvice, Projekta Rastko – Boka, dostupno na: https://www.rastko.rs/rastko-bo/umetnost/likovne/dvorgic-praskvica.html (pristuplјeno (22.11.2016)

IZLOŽBE

– autor i koautor

• Tito plakat – štampana akcija, Salon Narodnog Muzej Zrenjanin, novembar 2020. (Muzeji za 10)
• Priče iz depoa (postavka Art-metal), Salon Narodnog Muzej Zrenjanin, jun-avgust 2020. (u saradnji sa B. Dimkić)
• Mala retrospektiva Mirka Ilića, Salon Narodnog Muzej Zrenjanin, februar-maj 2020.
• Japanizam u Banatu: 1869−1969. (verzija 1.1), Galerija Narodnog muzeja Pančevo, avgust− septembar 2019. (gostovanje)
• Odjeci Bauhausa, hol Narodnog muzeja Zrenjanin, maj-jun 2019. (Evropska noć muzeja)
• Naša Vukica: 1919−1969−2019, Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin, mart-april 2019. (sa F. Krčmar)
• Japanizam u Banatu: 1869–1969., Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin, maj−jun 2018.
• Umetnički plakati iz prošlosti Muzeja (1945−1964), Hol Narodnog muzeja Zrenjanin, maj−jul 2017. (Evropska noć muzeja)
• Na raskršću: Hrišćanski sakralni predmeti iz Arheološkog odelјenja i Zbirke primenjene umetnosti NMZ, Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin, april−maj 2017. (sa A. Šalamon)
• Naše staklo: 170 godina od osnivanja prve fabrike stakla u Srbiji, hol Narodnog muzeja Zrenjanin, maj−jun 2016. (Evropska noć muzeja)
• Dve pasije – jedna izložba (postavka Od istoricizma do modernizma: Zbirka stakla Vorgić), Salon Narodnog muzeja Zrenjanin, februar─mart 2013. (sa M. Šijaković)

– nadležni kustos

• Rat i humor 1914-1918., Salon Narodnog Muzej Zrenjanin, avgust-septembar 2020.
• Projekt Tolerancija: izložba plakata, Salon Narodnog Muzej Zrenjanin – Trg slobode, februar-maj 2020.
– saradnik
• Toleranc&ja – kod kuće (izložba radova srednjoškolaca), Hol Narodnog muzeja Zrenjanin, 2020.
• Otadžbini s lјubavlјu, Vladičanski dvor, Vršac, 2018.
• Dakle Vi ste taj Uroš Predić?, Salon Narodnog muzeja Zrenjanin, 2017.
• Društvo srpskih umetnika „Lada“, Salon Narodnog muzeja Zrenjanin, 2017.
• Dečja nedelјa – kamerna postavka izložbe igračaka iz fonda NMZ, Stalna postavka Narodnog muzeja Zrenjanin, 2016.
• Publikumov kalendar Vodič za život, Hol Narodnog muzeja Beograd, 2008.
• Publikumov kalendar Fenoman: Karlssonwilker, Bezistan Beograd, 2005.
• Publikumov kalendar Fenomen: Slavimir, Bezistan Beograd, 2004.
• Kal-expo, štamparija Publikum, Beograd, 2003.
• Publikumov kalendar Život / Art stanica / pres konferencija, Trg Republike & Medija centar, Beograd, 2002.

PROJEKTI

• Restauracija drvenog lustera (polijeleja) iz 1830. godine, podrška: Ministarstvo kulture Republike Srbije, 2020. (stručni saradnik)
• Storiteling u Muzeju 3: Nastavi priču, podrška: Ministarstvo kulture Republike Srbije, 2020. (stručni saradnik na radionici)
• Zaštita muzejskih predmeta iz Etnološkog, Istorijskog, Prirodnjačkog odelјenja i Zbirke primenjene umetnosti Narodnog muzeja Zrenjanin, podrška: Ministarstvo kulture Republike Srbije, 2019. (saradnik)
• Realizacija stalne postavke u depadansu kuće Slavka Županskog, podrška: Ministarstvo kulture Republike Srbije, 2019. (koordinator)
• Storiteling 2: Pričam ti priču, Narodni muzej Zrenjanin, podrška: Ministarstvo kulture Republike Srbije, 2019. (stručni saradnik na dve radionice)
• Digitalizacija predmeta iz kolekcija Narodnog muzeja Zrenjanin, podrška: Vikimedija Srbije, 2018-2019. (saradnik)
• Storiteling (Storytelling) u Muzeju, Narodni muzej Zrenjanin, podrška: Ministarstvo kulture Republike Srbije, 2018. (stručni saradnik na tri radionice)
• Spomen kuća Slavka Županskog, Narodni muzej Zrenjanin, podrška: Grad Zrenjanin, 2018. (član komisije za otkup, izvestilac, potpredsednik komisije za popis)

ORGANIZACIJA / PREDAVANјA

• Projekcija filma Dragiša Brašovan – Majstor scenografije života, Mali salon NMZ, 10.03.2020. (organizacija)
• Veče sećanja na Vukicu Popović (Vremeplov kroz muzeje: Zrenjanin), Mali salon, 05.04.2019. (sa F. Krčmarom; organizacija i moderacija)
• Reč – dve o Ćupriji, Mali salon NMZ, 26.03.2019. (sa F. Krčmarom i B. Kojičićem; organizacija, predavanje i moderacija)
• Mini festival japanskih anime filmova, Mali salon NMZ, jun 2018. (organizacija i selekcija)

LIKOVNA, FOTOGRAFSKA I DIZAJNERSKA REŠENјA

• Izložba: Projekt Tolerancija: izložba plakata i Mala retrospektiva Mirka Ilića, Narodni Muzej Zrenjanin – Trg slobode, 2020. (plakat, panoi)
• Katalog: Spomen-kuća Slavka Županskog, Zrenjanin: Narodni muzej Zrenjanin, 2019. (naslovnica, fotografije, kolaži)
• Izložba: Japanizam u Banatu: 1869−1969 (verzija 1.1), Pančevo: Narodnog muzeja Pančevo, 2019. (prospekt)
• Izložba: Odjeci Bauhausa, Narodni muzej Zrenjanin 2019. (plakat i pano)
• Izložba: Naša Vukica: 1919−1969−2019, Narodni muzej Zrenjanin 2019. (kolaži za panoe i katalog, plakati pratećih aktivnosti i dr.)
• Izložba: Japanizam u Banatu: 1869−1969, Narodni muzej Zrenjanin 2018. (dizajn kataloga, plakat, fotografije, tehnička priprema)
• Izložba: Na raskršću: Hrišćanski sakralni predmeti iz Arheološkog odelјenja i Zbirke primenjene umetnosti NMZ, Narodni muzej Zrenjanin 2017. (dizajn kataloga, fotografije, tehnička priprema)
• Izložba: Naše staklo: 170 godina od osnivanja prve fabrike stakla u Srbiji, Narodni muzej Zrenjanin 2016. (fotografije za izložbene plakate, prospekt)
• Izložba: Od istoricizma do modernizma: Zbirka stakla Vorgić / Dve pasije – jedna izložba, Narodni muzej Zrenjanin 2013. (fotografije, izložbeni plakati, dizajn kataloga)
• Alternativni časopis: Žuta cigla: mesečni plenum generacije elemenata, Zrenjanin 2006−2007. (kolaži)

NEZAVISNO IZDAVAŠTVO

• Autor i urednik internet sajta – Zbirka stakla – Vorgić (2015−2016)
(dostupno na: https://sites.google.com/site/zbirkastaklavorgic/home)
• Autor i urednik bloga – Banateka: Blogom u borbu za očuvanje i digitalizaciju kulturnog nasleđa Zrenjanina i Banata (2009- ) (dostupno na: http://banateka.blogspot.com/)
• Član uredništva fanzina – Gvok: magazin za celu porodicu (2001)
• Saradnik i povremeni urednik fanzina – Sjaj: ubijte dosadu malograđanskim pričama (1998-1999)

OSTALO

• Dokumentarni film Dragiša Brašovan: Majstor scenografije života (Banatski opus), 2019. (stručni saradnik)
• Prikuplјanje površinskog arheološkog materijala na prostoru Gradske bašte, 2019.
• Arheološka iskopavanja na lokalitetu Jančina humka, 2017. (stručni saradnik)

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja