Dejan Vorgić

Dejan Vorgić (Zrenjanin, 1979), diplomirani istoričar umetnosti. Kao saradnik umetničke grupe FIA iz Beograda učestvuje u više projekata Publikumov umetnički kalendar od 2002. do 2008. godine. U periodu decembar 2005. − septembar 2006. civilno služio vojni rok pri Pedagoškoj službi Narodnog muzeja Zrenjanin. Afirmaciju stiče uređujući od 2009. godine blog „Banateka: Blogom u borbu za očuvanje i digitalizaciju kulturnog nasleđa Zrenjanina i Banata“. Diplomirao 2014. godine na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu sa temom „Rudolf Šroter (1887−1959?): tvorac modernog presovanog stakla”. Tokom perioda januar − decembar 2016. godine stručno se usavršavao pri Umetničkom odeljenju Narodnog muzeja Zrenjanin. Od decembra 2016. zaposlen je na mestu istoričar umetnosti – Zbirka primenjene umetnosti u Narodnom muzeju Zrenjanin, a početkom juna meseca 2017. godine stiče zvanje kustos – istoričar umetnosti.

Kontakt:  dejanborkic@gmail.com

 

Izložbe

Autor i koautor

 • Projekat Tolerancija: izložba plakata (nadležni kustos) i Mala retrospektiva Mirka Ilića (autor), Salon Narodnog muzeja Zrenjanin – Trg slobode, februar – april 2020.
 • Japanizam u Banatu: 1869-1969 (verzija 1.1), Galerija Narodnog muzeja Pančevo, avgust-septembar 2019. (gostovanje)
  Odjeci Bauhausa, hol Narodnog muzeja Zrenjanin, maj-jun 2019. (Evropska noć muzeja)
 • Naša Vukica: 1919-1969-2019, Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin, mart – april 2019. (sa Filipom Krčmarom)
  Japanizam u Banatu: 1869−1969, Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin, maj−jun 2018.
 • Umetnički plakati iz prošlosti Muzeja (1945-1964), Hol Narodnog muzeja Zrenjanin, maj−jul 2017. (Evropska noć muzeja)
 • Na raskršću: Hrišćanski sakralni predmeti iz Arheološkog odeljenja i Zbirke primenjene umetnosti NMZ, Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin, april−maj 2017. (sa A. Šalamon)
 • Naše staklo: 170 godina od osnivanja prve fabrike stakla u Srbiji , Salon Narodnog muzeja Zrenjanin, maj−jun 2016. (Evropska noć muzeja)
 • Od istoricizma do modernizma: Zbirka stakla Vorgić / Dve pasije – jedna izložba, Salon Narodnog muzeja Zrenjanin, februar-mart 2013. (sa M. Šijaković)Saradnik:
 • Otadžbini s ljubavlju, Vladičanski dvor, Vršac, 2018.
 • Dakle Vi ste taj Uroš Predić?, Salon Narodnog muzeja Zrenjanin, 2017/2018.
 • Društvo srpskih umetnika „Lada“, Salon Narodnog muzeja Zrenjanin, 2017.
 • Dečja nedelja – kamerna postavka izložbe igračaka iz fonda NMZ, Stalna postavka Narodnog muzeja Zrenjanin, 2016.
 • Publikumov kalendar Vodič za život, Hol Narodnog muzeja Beograd, 2008.
 • Publikumov kalendar Fenoman: Karlssonwilker, Bezistan Beograd, 2005.
 • Publikumov kalendar Fenomen: Slavimir, Bezistan Beograd, 2004.
 • Kal-expo, štamparija Publikum, Beograd 2003.
 • Publikumov kalendar Život / Art stanica / pres konferencija, Trg Republike & Medija centar, Beograd, 2002.

 

Likovna rešenja i grafički dizajn kataloga, pozivnica, plakata, banera ( grafičko oblikovanje i priprema) i fotografije za izložbe u Narodnom muzeju Zrenjanin

 •  Izložba: Japanizam u Banatu: 1869-1969 (Verzija 1.1), Pančevo, Narodni muzej Pančevo, 2019. (prospekt)
 • Izložba; Odjeci Bauhausa, Narodni muzej Zrenjanin 2019. (plakat i pano)
 • Izložba: Naša Vukica: 1919-1969-2019, Narodni muzej Zrenjanin 2019. (kolaži za panoe i katalog, plakati pratećih aktivnosti i dr.)
 • Izložba: Japanizam u Banatu: 1869−1969, Narodni muzej Zrenjanin 2018. (dizajn kataloga, plakat, fotografije, tehnička priprema)
 • Izložba: Na raskršću: Hrišćanski sakralni predmeti iz Arheološkog odeljenja i Zbirke primenjene umetnosti NMZ, Narodni muzej Zrenjanin 2017. (dizajn kataloga, fotografije, tehnička priprema)
 • Izložba: Naše staklo: 170 godina od osnivanja prve fabrike stakla u Srbiji, Narodni muzej Zrenjanin 2016. (fotografije za izložbene plakate, prospekt)
 • Izložba: Od istoricizma do modernizma: Zbirka stakla Vorgić / Dve pasije – jedna izložba, Narodni muzej Zrenjanin 2013. (fotografije, izložbeni plakati, dizajn kataloga)
 • Alternativni časopis: Žuta cigla: mesečni plenum generacije elemenata, Zrenjanin 2006−2007. (kolaži)

 

Bibliografija

Štampana izdanja (zbornici i časopisi)

 • Vorgić, D. (2018) Džamija i kupatilo Mehmed-paše Sokolovića u Bečkereku, Glasnik muzeja Banata (Pančevo) br. 20: 84-91.
 • Vorgić, D. i Kojičić, B. (2018) Zlatar Karl Helmbold i njegova kuća iz „Hiljadu i jedne noći“, Građa za proučavanje spomenika kulture (Novi Sad) br. 31: 145-156.
 • Vorgić, D. (2017) Počeci izložbenih aktivnosti Umetničkog odeljenja Narodnog muzeja Zrenjanin (1945−1950), Glasnik muzeja Banata (Pančevo) br. 19: 48−61.
 • Vorgić, D. (2016) Zvono iz 1757. godine – Dar Venceslava Klea, Glasnik muzeja Banata (Pančevo) br. 18: 40−45.
 • Vorgić, D. i Ignjatov, V. (2016) Legat porodice Varadi u Narodnom muzeju Zrenjanin, Rad muzeja Vojvodine (Novi Sad) br. 58: 111−114.
 • Vorgić, D. (2016) Sveti Rafailo Banatski u kontekstu istorijskih izvora i etnološke građe, Sabornost (Požarevac) X: 147−157. (preštampano u: Zavičajac br. 33-35, 2016-2018)
 • Vorgić, D. (2012) Kultura stanovanja: Povodom 150 godina od osnivanja prve fabrike nameštaja u gradu, Zavičajac (Zrenjanin) 32: 58−61.
 • Vorgić, D. (2012) Barselona lakša od Bečkereka, Zavičajac (Zrenjanin) 32: 31−32.
 • Krčmar, F. i Vorgić, D. (2011) Spomen-obeležja u porti Uspenskog hrama u Zrenjaninu, Rad muzeja Vojvodine (Novi Sad) br. 53: 193−205.
 • Vorgić, D. (2011) Zapisi o zanatima – Kata (Zlatarka) Lončarski, u: Banat je kao priča, ur. Zoran Slavić, Zrenjanin: Istorijski arhiv Zrenjanin i NIP Zrenjanin: 95−96.
 • Vorgić, D. (2007) Zrenjaninsko zlatarstvo XVI i XVII veka, Časopis za kulturu i društvena pitanja Ulaznica (Zrenjanin) 209-210: 175−184.
 • Vorgić, D. (2005) O arhitekturi Zrenjanina – krajem XIX i početkom XX veka, Likovni Život (Zemun) 111/112: 56−61.

Štampana izdanja (katalozi/monografije/ poglavlja)

 • Vorgić, D. ur. (2019) Spomen-kuća Slava Županskog, Zrenjanin: Narodni muzej Zrenjanin
 • Vorgić Dejan i Krčmar Filip (2019) Naša Vukica: 1919-1969-2019, Zrenjanin: Narodni muzej Zrenjanin
 • Grupa autora (2018) Priče iz uspavanog grada: Bilo nekad, Zrenjanin: Speed 023 – Zrenjanin. (poglavlja: Parno kupatilo, Munkač, Solana)

Prospekti

 • Vorgić, D. i Ilić, M. (2020) Projekat Tolerancija: Izložba plakata / Mala retrospektiva M.I., Zrenjanin: Narodni muzej Zrenjanin
 • Japanizam u Banatu: 1869-1969 (verzija 1.1), Pančevo: Narodni muzej Pančevo, 2019.

Elektronska izdanja (časopisi i katalozi)

 • Vorgić, D. (2018) Japanizam u Banatu: 1869−1969, Zrenjanin: Narodni muzej Zrenjanin (CD-ROM)
 • Vorgić, D. i Šalamon, A. (2017) Na raskršću: Hrišćanski sakralni predmeti iz Arheološkog odeljenja i Zbirke primenjene umetnosti NMZ, Zrenjanin: Narodni muzej Zrenjanin (CD-ROM)
 • Vorgić, D. (2015) Rudolf Schrötter – Schöpfer des modernen tschechoslowakischen Pressglases, Pressglas-Korrespondenz (Pocking) 2015-3 / 2015-4. (CD-ROM)
 • Vorgić, D. and Neumann, D. and Geiselberger, S. (2015) Die Glasfabrik Osredek in Kroatien (1839-1904), Pressglas-Korrespondenz (Pocking) 2015-2 (CD-ROM)
 • Vorgić, D. (2013) Od istoricizma do modernizma: Zbirka stakla – Vorgić, Zrenjanin: Narodni muzej Zrenjanin (CD-ROM)
 • Vorgić, D. (2011) Die zweite Glasfabrik in Jagodina von Nacko Janković (Serbien, 1879-1907), Pressglas-Korrespondenz (Pocking) 2011-4: 99-102. (CD-ROM)

Elektronska izdanja (internet)

 

Organizacija

 •  Mini festival japanskih anime filmova, Mali salon, jun 2018. (organizacija i selekcija)
 • Reč – dve o ćupriji, Mali salon, 26.03.2019. (sa F. Krčmarom i B. Kojičićem; organizacija, predavanje, moderizacija)
 • Veče sećanja na Vukicu Popović (Vremeplov kroz muzeje: Zrenjanin), Mali salon, 05.04.2019. (sa F. Krčmarom; organizacija i moderacija)

 

Projekti

 •  Digitalizacija predmeta iz kolekcija Narodnog muzeja Zrenjanin, podrška: Vikimedija Srbije, 2018-2019. (saradnik)
 • Storiteling (Storytelling) u Muzeju, Narodni muzej Zrenjanin, podrška: Ministarstvo kulture Republike Srbije, 2018. (stručni saradnik na tri radionice
 • Spomen Kuća Slavka Županskog, Narodni muzej Zrenjanin, podrška: Grad Zrenjanin, 2018. (član komisije za otkup, izvestilac, potpredsednik komisije za popis)
 • Zaštita muzejskih predmeta iz Etnološkog, Istorijskog, Prirodnjačkog odeljenja i Zbirke Primenjene umetnosti Narodnog muzeja Zrenjanin, 2019. (saradnik)
 • Realizacija stalne postavke u depadansu kuće Slavka Županskog, podrška: Ministarstvo kulture Republike Srbije, 2019. (koordinator)
 • Storytelling 2: Pričam ti priču, Narodni muzej Zrenjanin, podrška: Ministarstvo kulture Republike Srbije, 2019. (stručni saradnik na dve radionice)
Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja