Aleksandra Đukić

ALEKSANDRA ĐUKIĆ (Zrenjanin, 1990), diplomirani etnolog-antropolog, kustos Narodnog muzeja Zrenjanin. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Zrenjaninu. Diplomirala je etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2015. godine. Nakon jednogodišnje stručne prakse u Narodnom muzeju Zrenjanin, habilitacionim radom Mađarska nošnja u etnološkoj zbirci Narodnog muzeja Zrenjanin stekla je zvanje kustosa. 2018. godine učestvovala je na međunarodnim IPA projektima prekogranične saradnje Srbije i Rumunije – Kreativno preduzetništvo (Creative Enterpreneurship) i Inkluzivna umetnost (Inclusive Art). Kao rezultat participacije u ovim programima, u Zrenjaninu je iste godine implementiran i njen autorski projekat Kulturno nasleđe u očima dece, kojim je ostvarena saradnja između Interkulturnog instituta u Temišvaru i Narodnog muzeja Zrenjanin. U Narodnom muzeju Zrenjanin zaposlena je od 2019. godine, prvobitno na mestu organizatora muzejskih aktivnosti, a potom na mestu kustosa etnologa. Oblasti istraživanja su joj domaća radinost i poljoprivreda srednjeg Banata. Član je Muzejskog društva Srbije.

E-mail: etnologija.sanja@outlook.com

Izložbe:

 • Strma ravnica: sto godina od kolonizacije Vojvodine 1921. godine, izložba, Narodni muzej Zrenjanin, april-jun 2022, nadležna kustoskinja (sa V. Ignjatov)
 • Pobednici – zrenjaninski paraolimpijci, izložba, Narodni muzej Zrenjanin, decembar 2021-januar 2022, koautorka postavke i teksta u trolistu
 • Muzej u školama, izložba, Obrazovno-kulturni centar Sečanj, maj-jun 2021, koautorka
 • Muzej u školama, kamerna postavka u okviru Noći muzeja, Narodni muzej Zrenjanin, maj 2021, koautorka
 • Kolekcija pribora za pušenje Etnološkog odeljenja Narodnog muzeja Zrenjanin u okviru izložbe Priče iz depoa, Narodni muzej Zrenjanin, jun 2020, koautorka postavke
 • Narodno graditeljstvo Mađara u srednjem Banatu, Narodni muzej Zrenjanin, januar 2020, nadležna kustoskinja

Publicistički rad:

 • Đukić, A. 2022. Zaprežni plugovi u zbirci Etnološkog odelјenja Narodnog muzeja Zrenjanin, Novi Sad: Rad Muzeja Vojvodine, 64: 137-147.
 • Đukić, A. i Krčmar, F. (2021) Zavičajna soba u Centru banatskih Švaba, Centar banatskih Švaba Zrenjanin, katalog
 • Đukić, A. (2020) Zemljoradnja srednjeg Banata, Narodni muzej Zrenjanin, katalog

Projekti:

 • Muzej u školama – druga faza, Narodni muzej Zrenjanin, 2022, članica projektnog tima
 • Muzej u školama – druga faza, Narodni muzej Zrenjanin, 2022, članica projektnog tima
 • Muzej u školama, Narodni muzej Zrenjanin, 2020, članica projektnog tima
 • Kulturno nasleđe u očima dece, u okviru InclusiveArt projekta, maj-jun 2018, autorka i koordinatorka

Organizacija:

 • Koncert Zrenjaninskog kamernog hora, Narodni muzej Zrenjanin, decembar 2022, organizacija
 • Školica tkanja, radionica u Noći muzeja, Narodni muzej Zrenjanin, maj 2022, autorka i voditeljka
 • Veče kubanske kulture u Narodnom muzeju Zrenjanin, avgust 2019, organizatorka
 • Likovna radionica u Noći muzeja Na krilima mašte, Narodni muzej Zrenjanin, maj 2019.
 • Manifestacije Muzeji za 10 i Evropska noć muzeja u Narodnom muzeju Zrenjanin, maj 2019, organizacija i koordinacija

Konferencije i predavanja:

 • Predstavljanje aplikacije Vizije muzeja, pres-konferencija u Narodnom muzeju Zrenjanin, avgust 2019, organizatorka i moderatorka
 • Predstavljanje programa zrenjaninskih ustanova kulture u okviru manifestacija Muzeji za 10 i Evropska noć muzeja, pres-konferencija u Narodnom muzeju Zrenjanin, maj 2019, organizatorka i moderatorka
 • Najava nacionalne manifestacije Muzeji za 10, pres-centar Udruženja novinara Srbije u Beogradu, maj 2019, predstavljanje programa Narodnog muzeja Zrenjanin
 • Izlaganje na temu dolaska Slovaka u srednji Banat, njihovom životu i kulturi na otvaranju izložbe Zaboravljeni slovački narod u Vojvodini, sala Udruženja građana Harmonija, Aradac, decembar 2017.

Dodatna edukacija:

 • Info dan o programu Kreativna Evropa, Narodni muzej Zrenjanin, oktobar 2022.
 • Stručna konferencija o kulturnom nasleđu Mladi i nasleđe – tradicija i budućnost u prekograničnom regionu, Skupština AP Vojvodine, Novi Sad, april 2022.
 • Stručna konferencija o kulturnom nasleđu Mladi i nasleđe – tradicija i budućnost u prekograničnom regionu, Skupština AP Vojvodine, Novi Sad, april 2022.
 • Info dan o programu Kreativna Evropa, Savremena galerija Zrenjanin, jul 2021.
 • Etnografska muzeologija i primena informacionih tehnologija u organizaciji Etnološke sekcije Muzejskog društva Srbije, Mala Remeta, oktobar 2019.
 • Interreg-IPA CBC projekat InclusiveArt – Access to Culture for Disadvanteged Children and Youth, predavanja i radionice, Bajle Herkulane (Rumunija), april 2018.
 • Creative Entrepreneurship and Art Market Orientation, predavanja i radionice u organizaciji Politehničkog univerziteta u Temišvaru i Interkulturnog instituta Temišvar, Temišvar (Rumunija), januar-februar 2018.
Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja