Aleksandra Đukić

Rođena 1990. u Zrenjaninu. Diplomirala etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2015. godine. Nakon odrađene stručne prakse u trajanju od godinu dana u Narodnom muzeju Zrenjanin, habilitacionim radom Mađarska nošnja u etnološkoj zbirci Narodnog muzeja Zrenjanin stekla zvanje kustosa. Od 2019. godine zaposlena u Narodnom muzeju Zrenjanin, prvobitno na mestu organizatora muzejskih aktivnosti, a potom na mestu kustosa etnologa-antropologa. Članica je Muzejskog društva Srbije.

E-mail: etnologija.sanja@outlook.com

Organizacija:

 • Veče kubanske kulture u Narodnom muzeju Zrenjanin, avgust 2019, organizatorka
 • Manifestacije Muzeji za 10 i Evropska noć muzeja u Narodnom muzeju Zrenjanin, maj 2019, organizacija i koordinacija

Izložbe:

 • Narodno graditeljstvo Mađara u srednjem Banatu, Narodni muzej Zrenjanin, januar 2020, nadležna kustoskinja
 • Kolekcija pribora za pušenje Etnološkog odeljenja Narodnog muzeja Zrenjanin u okviru izložbe Priče iz depoa, Narodni muzej Zrenjanin, jun 2020, koautorka postavke

Projekti:

 • Muzej u školama, Narodni muzej Zrenjanin, 2020, članica projektnog tima
 • Kulturno nasleđe u očima dece, u okviru InclusiveArt projekta, maj-jun 2018, autorka

Konferencije i predavanja:

 • Predstavljanje aplikacije „Vizije muzeja“, pres-konferencija u Narodnom muzeju Zrenjanin, avgust 2019, organizatorka i moderatorka
 • Predstavljanje programa zrenjaninskih ustanova kulture u okviru manifestacija Muzeji za 10 i Evropska noć muzeja, pres-konferencija u Narodnom muzeju Zrenjanin, maj 2019, organizatorka i moderatorka
 • Najava nacionalne manifestacije Muzeji za 10, pres-centar Udruženja novinara Srbije u Beogradu, maj 2019, predstavljanje programa Narodnog muzeja Zrenjanin
 • Izlaganje na temu dolaska Slovaka u srednji Banat, njihovom životu i kulturi na otvaranju izložbe Zaboravljeni slovački narod u Vojvodini, sala Udruženja građana Harmonija, Aradac, decembar 2017.

Edukacija:

 • Etnografska muzeologija i primena informacionih tehnologijau organizaciji Etnološke sekcije Muzejskog društva Srbije, Mala Remeta, oktobar 2019.
  Interreg-IPA CBC projekat InclusiveArt – Access to Culture for Disadvanteged Children and Youth, predavanja i radionice, Bajle Herkulane (Rumunija), april 2018.
 • Creative Entrepreneurship and Art Market Orientation, predavanja i radionice u organizacijiPolitehničkog univerziteta u Temišvaru i Interkulturnog instituta Temišvar, Temišvar (Rumunija), januar-februar 2018.
Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja