Srebrni novac rimskih imperatora od I do III veka iz numizmaticke zbirke – Narodnog muzeja Zrenjanin

Numizmatička zbirka je još od osnivanja našeg muzeja bila sastavni deo nekog od odeljenja. Kao i arheološki predmeti, u periodu nakon osnivanja muzeja (tada Muzeja Torontalske županije) 1911. godine, oni pripadaju Istorijskom odeljenju, ali se već u periodu između dva svetska rata formira bogata, izdvojena, numizmatička zbirka.

Izdavač: Narodni muzej Zrenjanin

Za izdavača: Jelena Gvozdenac Martinov

Autor izložbe: Aleksandar Šalamon

Grafički dizajn: Dušan Marinković

Lektura: Bojana Petraš

 

Katalog možete pogledati na sledećem linku

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja