Документи Народног музеја Зрењанин

Информатор о раду

Правилник о организацији и систематизацији послова у Народном музеју Зрењанину

Прва измена програма пословања НМЗ за 2022. годину

Периодични извештај НМЗ за период I-IX 2022. године

– Извештај о раду 2021.

– Организациона структура у НМЗ

Периодични извештај НМЗ за период I-VI 2022. године

Периодични извештај НМЗ за период I-III 2022. године

-Програм пословања за 2022.

– Завршни рачун за 2021.

Подаци о запосленима у Народном музеју Зрењанин

Периодични финансијски извештај за период јануар-септембар 2021.

– Периодични извештај НМЗ за период 01.01 – 30.06.2021.

Информатор о раду Народног музеја Зрењанин

Периодични извештај НМЗ за период 01.01 – 31.03.2021.

Завршни рачун за 2020.

– Програм рада 2021.

Програм рада 2020.

Завршни рачун за 2019.

Финансијски план прихода и расхода за 2019. годину

Завршни рачун за 2018. годину

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja