Srpski (SR) English (UK)     FacebookTwitter

 

NARODNI MUZEJ ZRENJANIN

Narodni muzej Zrenjanin u 2005. godini

U toku 2005. godine Narodni muzej Zrenjanin završio je deo radova u unutrašnjosti muzeja. Spoljna fasada je sređivana u toku 2004. godine ali u unutrašnjem delu Muzeja posledice nevremena koja je bila u avgustu 2003. godine potpuno su onemogućavale rad Muzeja. Stalne postavke, radni prostor i depoi su pretrpeli velika oštećenja. Na sreću eksponati i muzealije blagovremenom zaštitom ostali su neoštećeni.

 

Avgusta 2005. godine završeno je uređivanje i adaptiranje izložbenih prostora Muzeja: Novog salona, površine preko 200 m2 sa najsavremenijom opremom i osvetljenjem, Malog salona i Hola Muzeja.

 

Novi Salon Narodnog muzeja svečano je otvoren 27. avgusta 2005. godine izložbom slika Uroša Predića. Broj posetilaca premašio je 17.000 a na samom otvaranju bilo je preko  hiljadu i po ljudi. U Novom salonu usledile su izložba slika Save Šumanovića i izložba stilskog nameštaja “Sto lica stolica”.

 

Uporedo sa izložbenim aktivnostima u velikom Salonu realizuje se i nekoliko izložbi u Malom salonu: “120 godine organizovanog zanatstva”, međunarodna izložba fotografija “Čudesni svet vilinskih konjica”, “Plakat kao istorijski izvor” i “110 godina opšte bolnice Đorđe Joanović”. Takođe je organizovana i IV srpsko-bugarska etnološka konferencija koja je ocenjena kao jedan je od najvažnijih naučnih skupova u etnološkoj i antropološkoj naučnoj oblasti u ovoj godini.

 

Među aktivnostima za 2005. godinu treba spomenuti i arheološka iskopavanja “Podumka” kod Orlovata i publikaciju u pripremi pod nazivom “Aktuelni problemi prelaznog perioda iz starčevačke u vinčansku kulturu”.

 

Narodni muzej želi da svoju pažnju usmeri ka najmlađim sugrađanima, “Odjeci” je zajedničko ime za sve aktivnosti  Pedagoško-informativne službe koje se vezuju za tematske izložbe Narodnog muzeja a uključuju decu predškolskog i školskog uzrasta kao i sve zainteresovane pojedince. Do sada je u Holu Muzeja realizovana izložba dečjih radova inspirisanih fotografijama vilinskih konjica pod nazivom “Još jedan iz čudesnog sveta” i u saradnji sa zrenjaninskim školama i vrtićima akciije “Gostujuća škola” i “Muzičke stolice”.

 

Pored mnogobrojnih tematskih izložbi i aktivnosti Stalna postavka ipak ostaje najznačajniji prostor u Muzeju gde se prezentuje kulturno-istorijsko nasleđe jedne sredine. Posle pauze od dve i po godine deo Stalne postavke, koji obuhvata likovnu i primenjenu umetnost i legate, ponovo je otvoren za posetioce.

 

Umetnički deo Stalne postavke, koji će posle dve i po godine ponovo biti otvoren za javnost, obuhvata dva segmenta - likovnu i primenjenu umetnost.

 

Deo zbirke likovne umetnosti izložen u Stalnoj postavci po značaju predstavlja jednu od najvrednijih zbirki u Vojvodini a po sadržini presek onoga što se u periodu od XVIII do kraja XX veka na umetničkom planu zbivalo u Vojvodini i šire, sa posebnim akcentom na Banat i velikobečkerečke slikarske ateljee. Posebnu celinu Stalne postavke čine legati: Uroša Predića, Pauline Sudarski, Tivadara Vanjeka, Zlate Markov Baranji, Ljubice Tapavički i dr.

 

Deo zbirke primenjene umetnosti čini zaokruženu celinu Umetničkog odeljenja Narodnog muzeja obuhvatajući predmete sakupljene od samog osnivanja Muzeja 1906. godine. Kolekciju sačinjavaju eksponati od porcelana, fajnasa, stakla, metalni predmeti i komadi stilskog nameštaja. Ovaj deo postavke donosi presek plemićkog, ali pretežno građanskog enterijera sa predmetima pokućstva Vojvodine u vremenskom rasponu od XVIII do kraja XIX veka.

 

Narodni muzej Zrenjanin 2005. godinu završava otvaranjem retrospektivne izložbe Jugoslava Vlahovića, vrhunskog našeg i svetskog karikaturiste i ilustratora u Malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin u četvrtak 29. decembra Mala retrospektivna šetnja kroz galerije, novine, knjige i ploče.

 

Vlahović je profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu i radi kao urednik i ilustrator u časopisu NIN a karikature mu redovno objavljuju i mnogobrojni listovi i časopisi u inostranstvu Njujork Tajms (The New York Times), Viner Žurnal (Wiener Journal), L Mond (Le Monde), Di Cajt (Die Zeite), La Republik (La Repubblic) i mnogi drugi.

 

Dobitnik je čitavog niza nagrada od kojih ćemo pomenuti nagradu “Pjer”, nagradu “UNESKO”, nagrada “Internet i komunikacija Kanada”, nagrada “Omia” Japan i druge.

 

Na izložbi u Narodnom muzeju Zrenjanin će biti predstavljane karikature, ilustracije i grafička oprema knjiga (uradio preko 50), grafički dizajn ploča i kaseta, ilustracije časopisa i publikacija itd.

Internet prezentacija Narodnog muzeja je redizajnirana i poboljšana, tako da se svi zainteresovani građani  mogu putem interneta upoznati sa aktivnostima i  aktuelnostima u zrenjaninskom Muzeju. Web adresa je: www.muzejzrenjanin.org.yu

 

Broj posetilaca Narodnog muzeja u 2005. godini premašio je cifru od 30.000, što je najveći broj poseta na tematskim izložbama na godišnjem nivou u poslednjih 15 godina iako je muzej za posete građana bio otvoren samo tri meseca (od izložbe slika Uroša Predića 27. avgusta 2005.). Narodni muzej će se potruditi da i u 2006. godini privuče što više posetilaca svojim izložbama i Stalnom postavkom, a za sam početak naredne godine isplanirane su izložbe “Patrijarh Josif Rajačić” (sredinom januara) i “Istorija sporta u Zrenjaninu”.