Srpski (SR) English (UK)     FacebookTwitter

 

NARODNI MUZEJ ZRENJANIN

Corvus corax

Eksponat za mesec septembar predstavnik je kolekcije ptica pevačica iz fonda Prirodnjačkog odeljenja Narodnog muzeja Zrenjanin i u pitanju je dermoplastični preparat gavrana (Corvus corax) koji pripada porodici vrana. Kolekcija ptica pevačica obuhvata predstavnike jedanaestporodica: drozdovi, grmuše, muharice, svračci, pliske, zebe, čvorci, vrane, strnadice, vrapci i popići.

Vrane su vrlo uspešna, visokorazvijena grupa ptica, rasprostranjena u celom svetu. U našoj zemlji živi devet vrsta vrana, među kojima su: čavka, svraka, gavran, siva vrana, gačac, kreja i dr. Rasprostranjene su u listopadnim šumama, na poljoprivrednim površinama, gradskim parkovima i vrtovima, industijskim zonama, đubrištima i dr.

Vrane spadaju u krupnije ptice pevačice. Visoke i jake noge čine ih dobrim trkačima, a zahvaljujući dobro razvijenim organima za letenje veoma su vešti letači. Imaju dugačak i snažan kljun, adaptiran na raznovrsnu ishranu, koji istovremeno služi i za odbranu. Vrane, za razliku od većine ptica, imaju veoma razvijeno čulo mirisa. Takođe, dobro je razvijeno čulo vida i čulo sluha, zahvaljujući kojima su uvek pažljive i oprezne, pa ih je teško uloviti. Sposobnost pevanja kod vrana nije baš usavršena. One se oglašavaju jednostavnim, grubim i kreštavim glasovima, kojima i međusobno komuniciraju jer su veoma socijalne ptice.

Vrane su svaštojedi. Mogu da jedu biljnu hranu: razno semenje i plodove, kao i hranu životinjskog porekla: insekti, sitniji sisari, gušteri, strvine, jaja i sl. Ukoliko su populacije brojnije mogu da nanesu štetu poljoprivrednim kulturama (kukuruz, suncokret). Dok, sa druge strane, mogu i da budu korisne jer uništavaju štetne insekte sa poljoprivrednih površina.

Gnezde se uglavnom u kolonijama. Gnezda su velika, smeštena visoko na granama drveća, u pukotinama stena, šupljinama građevina, ruševinama i sl. Polažu od četiri do sedam jaja, krem ili zelene nijanse prekrivena različitim tačkicama i šarama. Oba roditelja veoma predano brinu o potomstvu. Visoko razvijen nagon za negovanje mladih je kod vrana naročito jak.