Природњачко одељење

Природњачко одељење радило је са привременим прекидима од оснивања Музеја до данас. Иницијална збирка била је поклон среског начелника Емила Талијана из Турске Кањиже, светског путника и ловца. Данашња збирка Природњачког одељења настала је преузимањем збирки Више педагошке школе – одсек биологија из Зрењанина и Прве гимназије (данас Зрењанинске гимназије) и дела који је наслеђен из времена постојања Природњачког одељења из 1911. године. Последњих деценија, у музеј је пристигло доста предмета у оквиру поклон колекција, или су сакупљени у оквиру теренских истраживања (ботанички материјал).

Фонд Природњачког одељења чине следеће збирке: Гео-палеонтолошка, Ботаничка, Зоолошка, Збирка течних препарата, Збирка учила и фототека. Гео-палеонтолошку збирку чини зоо и фито палеонтолошки материјал, као и разне врсте барских лесова пешчара, еруптивних стена и лопара са фосилним остацима. Највреднији експонат – фосилни остаци мамута Маммутхус примигениус, ископани 1952. године приликом копања канала ДТД код Новог Бечеја. Ботаничка збирка састоји се од хербарског материјала бивше Више педагошке школе из Зрењанина, хербатара М. Гајића – некадашњег професора исте школе, хербара Шумарске управе Аранђеловац, семенара и хербара Земљорадничке задруге „Аграриа” из Новог Сада, хербара Лековитог биља и ратарских култура. Зоолошку збирку чине збирке инсеката, водоземаца, риба, гмизаваца, птица и њихових јаја, сисара и ловачких трофеја. Збирка течних препарата Природњачког одељења Народног музеја Зрењанин преузета је од Више педагошке школе из Зрењанина. Материјал у флашама, који је сакупљан на стручним екскурзијама по Јадранском мору, састоји се од ботаничких и зоолошких примерака (планктона, корала, сунђера, риба, водоземаца, птица и сисара). Збирка учила састоји се од биолошких учила, модела и макета, цртежа и слика, дијафилмова, филмова, микропрепарата и микроскопа.
Фототеку чине фото-негативи, фото-позитиви, слајдови и фотографије.

Контакт

Наташа Кнежевић, виша кустоскиња
Природњачко одељење
natasa.knezevic@rocketmail.com