Predavanje „Značajna područja za ptice u srednjem Banatu“

Jun 24, 2020

Predavanje na temu „Značajna područja za ptice u srednjem Banatu“ održaće se u Salonu Narodnog muzeja Zrenjanin u sredu, 5. februara sa početkom u 19 časova. Predavač je dr Slobodan Puzović, pomoćnik direktora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode Novi Sad. Fokus predavanja dr Puzovića, biće na međunarodno značajnim područjima za ptice u Srednjem Banatu (IBA – Important Bird Areas), a to se pre svega odnosi na: Okanj baru, Rusandu, Carska baru, Ritove donjeg Potisja i Potamišje. Predstaviće se osnovne informacije o tim područjima u smislu granica, površine, vrednosti, značajnih vrsta ptica koje se tamo nalaze, nivoa zakonske zaštite tih područja, njihove ugroženosti, dosadašnjih mera aktivne zaštite koje su preduzete, kao i onoga što bi trebaloi raditi u budućnosti.

Kao predstavnik Specijalnog rezervata prirode „Okanj bara“ obratiće se Vasika Stefanjesko.

Predavanje je prateći program izložbe “Ptice i njihove porodice” koja je otvorena do 14. februara 2020. godine.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja