Потписан уговор о сарадњи између Техничког факултета “Михајло Пупин” Зрењанин и Народног музеја Зрењанин

У уторак, 27. фебруара 2024. године, декан Техничког факултета „Михајло Пупин“ Зрењанин, проф. др Милан Николић и директор Народног музеја Зрењанин Синиша Оњин потписали су Уговор о пословно-техничкој сарадњи ових двеју установа.

Након дугогодишње успешне сарадње факултет и музеј очекује још интензивнија и продуктивнија сарадња у будућности.

Овај Уговор, на основу обостраног интереса, омогућава размену знања и реализацију заједничких практичних достигнућа, заједнички рад на развојним, развојно-истраживачким, научним, иновационим и другим пројектима, као и реализацију научних истраживања и истраживања које се спроводе у оквиру реализације завршних радова студената. Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин и Музеј очекује заједничка реализација техничких решења, унапређење постојећих решења и реализација патената, организовање стручних предавања и обука намењених студентима али и запослених у Музеју, заједнички рад на профилисању кадрова у складу са савременим технолошким токовима и трендовима пословања. Надамо се побољшању ефикасности рада реализацијом и применом савремених научних и стручних метода и технологија, као и креирању иновационих решање. Такође, Народни музеј Зрењанин учествоваће у реализацији и извођењу стручне праксе студената Факултета.

Прочитајте остале актуелности

Народни музеј Зрењанин

Актуелности