Одељење за конзервацију и рестаурацију

Конзерваторска служба зрењанинског музеја постоји још од педесетих година двадесетог века, када је то тек била Препараторска радионица, са једним запосленим. Значајна прекретница у развоју Конзерваторског одељења десила се након 2003. године, када је предузет низ конкретних мера ка унапређењу његовог рада – опремање најсавременијим алатом и кадровско ојачање стручним особљем. Управо у то време постављене су основе Одељења за конзервацију и рестаурацију Народног музеја Зрењанин у оном облику у ком постоји и функционише и данас.

Брига о музеалијама, која обухвата продужавање њиховог века трајања (конзервација), и враћање предмета у првобитно стање (рестаурација), основна је делатност Одељења за конзервацију и рестаурацију Народног музеја Зрењанин, што га чини једним од примарних одељења за свакодневни рад и функционисање ове установе. У питању је веома осетљив и често компликован посао, који се одвија далеко од очију јавности, тј. посетилаца Музеја.

Контакт

Јелена Гвозденац Мартинов, сликар – виши рестауратор, шеф конзерваторске службе

jgvozdenac@yahoo.com

Татјана Петровић, самостална препараторка за конзервацију метала
tatjanapetrovic13@gmail.com

Дијана Борош, самостална препараторка за конзервацију керамике
dijanaboros1985@yahoo.com

Оливера Јањуш Старчевић, препараторка-техничарка
starcevic.olivera@gmail.com

Ана Костадиновић Немет, дипломирана ликовна уметница
ana.kostadinovic1@gmail.com