Народни музеј Зрењанин у 2012. години

Народни музеј Зрењанин је у 2012. години реализовао 30 изложби а број посетилаца на сталној поставци и тематским изложбама премашио је 50.000.

НАЈПОСЕЋЕНИЈЕ ИЗЛОЖБЕ

Најпосећеније изложбе у 2012. години у Салону биле су „Тесла из другог угла“ – 7.549 посетилаца (заједно са Ноћи музеја преко 11.500),, „Град бициклиста – историјски, етнолошки и ликовни аспект бицикла у Суботици“ – 5.650 посетилаца, „Моје тело твоје дело“ 1.681 у 2012. години а укупно 4.483 посетиоца,  Изложба „Поетика и судбина 20. века“ из Збирке Дома војске Србије – 3.613 посетилаца, “Повеље и дипломе од 17. до 20 века“ – 2.391 посетилац, “Накит из збирке Народног музеја Зрењанин“ – 2.014 посетилаца, а најпосећеније изложбе у Малом салону биле су ВИИИ међународна изложба фотографија „Царство гљива“ – 1.170 посетилаца а затим следе „Кетуба – јеврејски брачни уговор“ и Народно градитељство Румуна у селима Средњег Баната.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Што се осталих активности Народног музеја тиче истичу се радионице, рад са публиком школског узраста, концерти класичне музике, промоције, предавања и пројекције археолошког филма.

Ноћ музеја

Народни музеј Зрењанин учествовао је по шести пут у Националној Ноћи музеја која је одржана 19. маја 2012. године. На нивоу града Зрењанина било је 10 учесника а у току Ноћи музеја у Народном музеју Зрењанин било је више од 4.000 посетилаца. Посетиоци су у зрењанинском музеју могли да погледају три изложбе и неколико различитих поставки у згради музеја и на платоу испред музеја. Одржана су три концерта и три радионице за посетиоце.

Остале манифестације

Народни музеј Зрењанин је током 2012. године учествовао у организацији и програму Ноћи истраживача и Корзо феста.

ПРОЈЕКТИ НМЗ

Народном музеју Зрењанин у 2012. години Министарство културе и информисања Републике Србије одобрило је тринаест пројеката у вредности од 1.890.000 динара. Као и прошле године (када је финансирано десет пројеката) и ове године Народни музеј Зрењанин био је један од најуспешнијих музеја по броју одобрених пројеката.

СЕМИНАР ИЦОМ-а

Народни музеј Зрењанин био је домаћин и заједно са Националним комитетом ИЦОМ-а Србије организатор семинара „Управљање музејским збиркама: Набавка предмета“ на којем је било девет предавача и којем је присуствовало преко 80 учесника из 18 музеја и галерија са територије читаве Србије.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Четири радника Народног музеја Зрењанин започели су стручну обуку за оспособљавање у заштити текстила, дрвета, керамике и метала у Централном институту за конзервацију. Тиме ће наш музеј добити једну од најбоље оспособљених конзерваторско-рестаураторских радионица у Војводини.

ПУБЛИЦИСТИЧКИ РАД

Стручњаци Народног музеја Зрењанин током године објављивали су стручне радове у музеолошким часописима (Рад музеја Војводине).

Прочитајте остале актуелности

Народни музеј Зрењанин

Актуелности