Tokom prve polovine marta, neposredno pre uvođenja mera zaštite protiv širenja virusa Covid 19, započeli smo rad sa srednjoškolcima u likovnim radionicama na temu tolerancije. Radionice su pratile temu izložbe koja je postavljena u Salonu Muzeja – Projekat: Tolerancija i Mala retrospektiva Mirka Ilića. Učenici su dobili osnovne informacije o izložbi, analizirali neke od najzanimljivijih plakata, diskutovali na temu tolerancije i gorućih problema u društvu, a to su prisustvo verske, rasne, nacionalne, seksualne i drugih vidova diskriminacije i netolerantnosti „drugog“. Zadatak učenika bio je da kreiraju svoj plakat na temu tolerancije i tako iskažu svoje viđenje i upute kritiku savremenog društva. Tehnika je bila kombinovana, sa akcentom na kolaž, uz mogućnost korišćenja tempere, flomastera, olovke i dr.

Od planiranih nekoliko, održane su dve radionice, u kojima  su učenici HPTŠ „Uroš Predić“ i učenici Srednje tehničke i Srednje poljoprivredne škole izradili zanimljive i autentične radove na pomenutu temu. Zahvaljujemo se profesorkama likovne kulture Ani Stanar i Dušanki Đorđević na saradnji.

Radionice je vodila Ivana Arađan, kustos-istoričar umetnosti, dok je đacima smernice i savete oko praktičnog rada davao mr slikarstva Milan Grahovac.