Фотографска збирка и фототека

Најновије одељење у Народном музеју Зрењанин је Фототека, која је званично оформљена 2019. године.

Наш музеј поседује завидан број негатива који чувају историју и културу нашег поднебља од почетка XX века до данас. Сцене и портети знаменитих личности као и грађанских породица, изглед нашег града који се временом мењао, индустрија, сцене из свакодневног живота су само неке од садржина фото-материјала. Захваљујући очима фотографа који су забележили наведено, ове фотографије су постале битан документ који је сведок једног времена.

Збирку чини велики број негатива и позитива, подељени у неколико врста и категорија, разврстани по одељењима – Архелошко, Етнолошко, Историјско и Уметничко, као и фотографије са отварања изложби и пратећих дешавања у оквиру рада Музеја од седамдесетих до деведесетих година прошлог века.

Контакт

Душан Маринковић, музејски саветник – графички дизајнер, академски фотограф
Уметнички директор
Одељење фототеке
marinkoviczr@yahoo.com