Edukativni programi

Aktuelni programi

Uskoro…

Edukativni programi za decu i porodicu

Upoznajte muzej na zabavan i interaktivan način. Ovi programi imaju za cilj da porodičnim posetama pruže drugačije iskustvo koje će, nadamo se, razviti prijatna sećanja na posetu Muzeju.

Muzejska potraga

Uz pomoć skrivenih tragova, pronađite zadate predmete. Potraga je tako osmišljena da će vas provesti kroz celu stalnu postavku Muzeja.

Edukativni programi za učenike osnovnih škola

Edukativni programi su namenjeni nastavnicima razredne i predmetne nastave i njihovim učenicima.

Učenje u muzeju ne može zameniti školu, ali može poslužiti da se steknu nova ili dopune već postojeća znanja i veštine. Upoznajte svoje učenike sa bogatstvom i raznovrsnošću prirodnog, kulturnog i istorijskog nasleđa srednjeg Banata.

U saradnji sa školama, Muzej priprema edukativne programe u stalnoj postavci koji su u korelaciji sa nastavnim programom. Pored već postojećih, uvek smo otvoreni za sugestije i predloge za nove programe.

Možete i samostalno (bez prisustva muzejskih stručnjaka) da održite čas u prostorijama Muzeja, ukoliko želite neku nastavnu jedinicu da povežete sa muzejskom baštinom, ili samo želite da izađete iz učionice.

Bilo koji od programa da izaberete, potrebno je da najavite dolazak i proverite pristupačnost u željenom terminu pozivanjem telefonom ili na imejl pedagoskamuzej@gmail.com

U jednom terminu moguće je prisustvo samo jednog odeljenja!

Edukativni programi za mlade

Edukativne programe za učenike uzrasta od 13 do 19 godina Odeljenje za pedagoški rad i odnose s javnošću sprovodi tokom cele školske godine. Programi i aktivnosti koji se organizuju su edukativne i kreativne radionice, tematska vođenja kroz stalnu postavku muzeja i tematske izložbe, organizovanje izložbi radova nastalih u radionicama, organizovanje likovnih konkursa i drugo. 

„Mali kustosi – velike priče“ naziv je projekta Narodnog muzeja Zrenjanin namenjenog mladima uzrasta od 13 do 19 godina i ima za cilj njihovo aktivno uključivanje u interpretaciju zavičajnog kulturnog nasleđa prezentovanog na stalnoj postavci Narodnog muzeja Zrenjanin. Više informacija o projektu na linku: Mali kustosi – velike priče 

 

 

„TALE –  Fast Forward“, 

Teach Art Learn English (TALE) je inovativni projekat osmišljen kroz saradnju Spomen-zbirke Pavla Beljanskog sa Udruženjem nastavnika engleskog jezika (English Language Teacher’s Association – ELTA) Srbije, podržan od strane Fondacije Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture. Projektom se putem aktivnog učenja engleskog jezika promoviše kulturno nasleđe koje se čuva u Spomen-zbirci Pavla Beljanskog.

Tokom 2018. i 2019. godine TALE tim (u čijem sastavu su četiri nastavnika/edukatora engleskog jezika i jedan viši kustos Spomen-zbirke), uz konsultacije sa dr Veronikom Alvarez (ekspertom iz SAD), osmislio je kako se, na mladima blizak način, može predstaviti kolekcija Pavla Beljanskog. Sadržajne diskusije dovele su do zadataka sa precizno definisanim ciljevima: učenje terminologije iz oblasti likovnih umetnosti i vežbanje sporazumevanja na engleskom jeziku, kroz pet tematskih celina – pejzaž, žanr, akt, mrtva priroda i portret. Više informacija na linku: https://beljanskimuseum.rs/teach-art-learn-english/

Tokom 2021. godine, ovaj projekat je primenjen i na eksponatima iz stalne postavke Umetničkog odeljenja zrenjaninskog muzeja. Obuku za održavanje programa TALE pohađale su Ivana Arađan, kustos – istoričar umetnosti i muzejski pedagog, i nastavnice engleskog jezika Ljiljana Markov i Slavica Mikić, koje su osmislile i priredile radne listove za đake.

Radionice u trajanju od 90 minuta podeljene su u dva segmenta: kustosko tumačenje (45 minuta) i samostalni rad đaka (45 minuta). Nakon obilaska muzeja s kustosom, đaci se dele u pet grupa u skladu sa tematskim celinama, biraju umetničko delo koje će analizirati i kroz refleksivno razmišljanje, podstiču se da pažljivo promisle o doživljenom iskustvu i onom što su naučili tokom posete. Teme koje su odabrane za rad u Narodnom muzeju Zrenjanin tiču se primenjene i likovne umetnosti (slikarstva, skulpture). Učenici će se upoznati sa Umetničkim odeljenjem muzeja, terminološki vežbati rečnik vezan za teme iz umetnosti, naučiti nešto novo ili utvrditi svoja prethodna znanja iz ove oblasti. 

Bilo koji od programa da izaberete, potrebno je da najavite dolazak i proverite pristupačnost u željenom terminu pozivanjem telefonom 023/ 561 – 841 (lokal 19, tražiti Ivanu Arađan) ili na imejl pedagognmz@gmail.com

Edukativni programi za seniore

Prilikom najavljivanja posete grupa seniora aktuelne radionice mogu da se prilagode njihovim zahtevima.

Kontakt: pedagoskamuzej@gmail.com

Vođene ture

Vođene ture su najčešći oblik animacije grupnih poseta. Tom prilikom posetioci obilaze stalnu postavku uz tumačenje muzejskog vodiča koji pruža osnovne informacije o muzeju i prezentuje najznačajnije muzejske predmete.

Kontakt: pedagoskamuzej@gmail.com