Ћилими из збирке Народног музеја Зрењанин

Колекција ћилима Етнолошког одељења Народног музеја у Зрењанину формирала се и настајала упоредо са оснивањем самог Музеја и Етнолошке збирке унутар њега. Иако је Музеј основан 1906. године, први конкретнији, писани подаци везани за Етнолошку збирку потичу из 1913. године. Наиме, те године је Фриђеш Гринбаум, син великобечкеречког трговца и колекционара Вилмоша Гринбаума, поклонио Жупанијском музеју део колекције коју је ова породица годинама прикупњала са истанчаним укусом. Међу поклоњеним предметима нашла су се и четири старинска ћилима.

 

Издавач: Народни музеј Зрењанин

За издавача: Божидар Воргић

Аутор текста и изложбе: Рајка Грубић

Превод резимеа на енглески: Ксенија Зорић

Фотографије и графички дизајн: Душан Маринковић

Штампа: Штампарија Дигинет

Каталог можете погледати на следећем линку

Прочитајте остале актуелности

Народни музеј Зрењанин

Актуелности