Mills of Central Banat AR

U publikaciji „Mlinovi na području Srednjeg Banata od praistorije do 1941. godine“ implementirani su QR kodovi čime je zrenjaninski muzej među prvima koji je počelo da koristi nove tehnologije na ovaj način: da bi se u potpunosti sagledala izložba i knjiga, neophodno je preuzeti besplatnu aplikaciju Mills of Central Banat AR kako bi se pokrenuo sadržaj kôda. Svaki QR korisniku pruža audio-vizuelnu informaciju koja je direktno povezana sa konkretnim sadržajem poglavlja izložbe.

Vizije muzeja

Posetioci Narodnog muzeja Zrenjanin od 2019. godine tokom obilaska stalne postavke mogu da koriste aplikaciju proširene stvarnosti pod nazivom „Vizije muzeja”.

Upotrebom ove aplikacije posetiocima je omogućeno da „ožive” stalnu postavku muzeja i da na srpskom ili engleskom jeziku saznaju nešto više o umetničkim delima i muzejskim ekponatima.  Aplikacija je dostupna na Gugl pleju (Google Play) i Ap storu (App Store) i može se besplatno preuzeti. U okviru stalne postavke postoje obeleženi punktovi odakle posetilac kada usmeri svoj telefon ili tablet uređaj prema eksponatu može da aktivira sadržaj aplikacije.

Aplikacija „Vizije muzeja” obuhvata predstavljanje nekoliko predmeta iz zbirke zrenjaninskog muzeja: slike „Defile banatskih spahija pred carem Franjom Josifom I” Vago Pala, slike „Vizija u oblacima” Uroša Predića, „Pendžera prijateljstva” Tivadara Vanjeka, kapa zlatara i bronzane glave kralja Petra Karađorđevića.

Aplikacija je realizovana u saradnji između Narodnog muzeja Zrenjanin i firme Zumoko AR/VR uz finansijsku podršku Ministarstva kulture Republike Srbije. Autor projekta je Jelena Gvozdenac Martinov, viši restaurator, šef konzervatorsko-restauratorske službe zrenjaninskog muzeja.