Пројекат „Стаклена витрина месеца“ – тема бр. 4 БАЊСКЕ ЧАШЕ

Поставку посвећену Бањским чашама, реализовану у оквиру пројекта “Стаклена витрина месеца”, посетиоци Народног музеја Зрењанин моћи ће да погледају од 15. јуна до 14. јула 2022. године у сталној поставци Збирке примењене уметности.

Колевка овог типа стакла налази се у чешком месту Теплице, и његов успон био је у директној вези са развојем бањског лечилишта почетком XIX века. Током бањске сезоне, односно од маја до септембра, Теплице су пулсирале културним и привредним животом. Сезонски трговци из Прага, занатлије (гравери) и продавци стакла из области Новог Бора и Каменичког Шенова долазили су у Теплице да продају своју стаклену робу гостима бање. Тепличке чаше биле су тражене међу богатом аристократијом, али их је куповао и грађански сталеж. Поред сувенирског карактера чаше носе снажан уметничко-занатски печат мајстора који су их радили, а имале су и практичну намену као чаша за пиће са лековитих извора. Најчешћи мотив за гравуре биле су зграде бање, природни феномени, културно-историјски споменици и различити симболи.

У збиркама Тепличког музеја данас се чува више од 400 комада бањског сувенирског стакла са угравираним мотивима, а најстарији сачувани примерак бањске чаше потиче из 1810. године и чува се у Музеју стакла и бижутерије у Јаблонецу.

Посебан подтип бањске чаше има пљоснату форму прилагођену ношењу у џепу, услед чега се често називају и џепне чаше. Бањско стакло се ретко производило у другим формама, али се ипак може наћи у облику ваза, доза, пехара и сл.

На камерној поставци „Бањске чаше“, који се реализује у оквиру пројекта „Стаклена витрина месеца“ биће представљени примерци који потичу из Тепличке бање, Рогашке Слатине, Херкулове бање (Мехадиа), али и из оних са подручја данашње Србије, као што су Врњачка и Сокобања. У питању су места која су Банаћанима у прошлости била најдоступније. Временски предмети припадају периоду од средине 19. века, па све до Другог светског рата.

Аутор пројекта је Дејан Воргић, кустос Збирке примењене уметности Народног музеја Зрењанин и један од чланова стручне групе Националног комитета ICOM-а Србије за сарадњу стручњака разних профила у земљи и иностранству.

Да подсетимо:

Уједињене нације прогласиле су 2022. годину Међународном годином стакла (IYOG22) у циљу афирмације стакларства, а Народни музеј Зрењанин прикључио се обележавању Међународне године стакла пројектом “Стаклена витрина месеца“.

Пројекат „Стаклена витрина месеца“ почиње 15. марта 2022. и трајаће до 15. јануара 2023. године и представља циклус од десет камерних тематских поставки које ће се реализовати у оквиру сталне поставке Збирке примењене уметности Народног музеја Зрењанин. Сваког 15. у месецу садржај витрине ће се мењати, чиме ће се добити на динамици начина презентације предмета везаних за стакларство и уметност. Тематика витрина ће бити разноврсна и представиће производни програм појединих стаклара, технике израде стаклених предмета, начине употребе стакла, поједине типове стакла карактеристичне за различите европске регионе и др.

Прочитајте остале актуелности

Народни музеј Зрењанин

Актуелности