FacebookTwitter

 
lat | cir | eng

NARODNI MUZEJ ZRENJANIN

Radovi Dragana Hajrovića

26.09 - 03.10.2016.
Izložba Dragana Hajrovića je njegov doktorski umetnički projekat koji završava na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu pod mentorstvom profesora dr Milete Prodanovića. Nadležni kustos je Biljana Dimkić Krčmar, istoričarka umetnosti Narodnog muzeja Zrenjanin.
 
Biografija:
 
Dragan Hajrović je rođen 1970. godine u Zrenjaninu. Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu - odsek slikarstvo u klasi profesora Čedomira Vasića. Trenutno završava doktorske umetničke studije na istom fakultetu pod mentorstvom profesora dr Milete Prodanovića.
Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije od 1996. godine i Grafičkog kolektiva od 2003. godine. Radio je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2000. godine. Trenutno u zvanju vanrednog profesora za užu stručnu umetničku oblast Crtanje. Izlagao je desetak puta samostalno i više puta na značajnim kolektivnim izložbama u zemlji. Učesnik je i nekoliko značajnih likovnih kolonija.
 
O izložbi:
 
Dragan Hajrović svoje istraživanje usmerava u pravcu ispitivanja prostorno-vremenskih odnosa i mogućih načina njihove kontekstualizacije u likovnom delu u cilju kreiranja jednog novog značenjskog prostora, otvorene perceptivne situacije koja od posmatrača traži sudelovanje, a svojim značenjskim sugestijama otvara polje mogućnosti za interpretaciju.
 
Istraživanje i proces stvaranja likovnog dela zasniva na različitim pristupima i postupcima dekontekstualizacije, razlaganja, raslojavanja različitih značenjskih i vizuelnih struktura, postupcima njihovog stavljanja u međuodnos, njihovog umrežavanja i ponovne kontekstualizacije u cilju stvaranja drugačijeg značenja, njegovog pojačavanja i nadogradnje.
 
Tematski, radovi su svedoci istraživanja na polju različitih fenomena, arhetipskog, ličnog, psihološkog, svakodnevnog. U svom radu Dragan Hajrović se bavi problematikom sećanja i identiteta, intimnim temama iz života bližnjih, problematikom upamćivanja, toka svesti, fenomenologijom prostorno-vremenske svesti, sećanja na sopstvene umetničke i životne izvore.
 
Rad Dragana Hajrovića kreće se u dva osnovna pravca: istraživanje kako u čistom mediju slike i crteža, tako i istraživanje na polju njihovog proširenog delovanja u kombinaciji sa drugim formama umetničke prakse.<
Posmatrač je ovde suočen sa jednom statično-mobilnom postavkom dela koje mu na taj način omogućuje uvek novo sučeljavanje značenja i novo iščitavanje.
Predmet istraživanja je pre svega mogućnost i varijeteti produkcije umetničkog dela kao prostornog, vremenskog i taktilnog događaja (fenomena) gde njegovo značenje i delovanje određuje i njegova unutrašnja struktura likovnih i semiotičkih aspekata i kontekst u kome ono nastaje i funkcioniše.