Етнолошко одељење

Етнолошко одељење Народног музеја Зрењанин оформљено је приликом оснивања самог Музеја. Након Другог светског рата, захваљујући приватној збирци познатог великобечкеречког трговца Гринбаума, као и предметима које је поклонило Добротворно друштво Коло српских сестара, збирке Етнолошког одељења знатно су увећане. Систематским и планским откупом етнолошких експоната збирке су проширене и већим делом комплетиране. Данас се у Етнолошком одељењу чува преко 3500 експоната подељених у неколико сегмената – Привреда, Домаћа радиност, Становање, Одевање, Друштвени живот и духовна култура и Писани и аудио-видео извори.

Међу збиркама Етнолошког одељења по културној, историјској, естетској и уметничкој вредности издваја се збирка златовеза, коју чини преко 100 експоната. Ову збирку чине одевни предмети српске и румунске свечане народне ношње с краја XIX и прве две деценије XX века. Златовез на овим предметима углавном је рађен у околини Зрењанина где су постојали најпознатији центри златовеза (Кумане, Меленци и Елемир). Најрепрезентативнији експонати из ове збирке су српска невестинска оглавља – златаре и џеге.

Контакт:

мр Рајка Грубић, музејска саветница
rajkagrubic@yahoo.com

Бранка Сикимић, виша кустоскиња-етнолошкиња
збирке: Становање и Одевање
etnobranka@gmail.com

Ксенија Ђукић, кустоскиња-етнолошкиња за нематеријално културно наслеђе
збирке: Друштвени живот и духовна култура и Писани и аудио-видео извори
kmihic@gmail.com

Александра Ђукић, кустоскиња-етнолошкиња
збирке: Привреда и Домаћа радиност
etnologija.sanja@outlook.com