Projekat „Staklena vitrina meseca“ – tema br. 3 BRITANSKO STAKLO

U okviru projekta “Staklena vitrina meseca” od 14. maja do 15. juna 2022. godine u okviru stalne postavke Zbirke primenjene umetnosti Narodnog muzeja Zrenjanin publika će moći da pogleda kamernu postavku posvećenu Britanskom staklu.

Razvoj Britanskog stakla kroz vreme može se kontinuirano pratiti od poznog srednjeg veka pa sve do danas. Presovano staklo se razvilo u ranom XIX veku kada prerada staklene mase prelazi polako iz ruku zanatlija u fabrički proces. Najraniji primer presovanog stakla u Velikoj Britaniji zabeležen je 1831. godine, ali pravi uspon ovog tipa počinje tek nakon 1845. godine, kada je ukinuta uredba kojom je staklo oporezovano prema težini. Tada je postalo isplativo proizvoditi serije identično oblikovanih predmeta veće mase. Vodeći proizvođači britanskog presovanog stakla tokom druge polovine XIX i početkom XX veka su bili: Džordž Davidson, Soverbi, Moline & Veb, Džobling i dr.

Najpoznatija i najuspešnija serija britanskog presovanog stakla bio je Biserni niz (u plavoj i žutoj boji) kompanije Džordža Davidsona koja je uvedena 1889. godine i sa velikim uspehom proizvođena sve do Prvog svetskog rata. Upravo zbog ovakvih okolnosti, Zbirka primenjene umetnosti Narodnog muzeja Zrenjanin će među pet odabranih istoricističkih predmeta koji potiču sa područja Engleske predstaviti tri iz ove serije. Pored njih na postavci će se naći i stakleni čamac kompanije Edvarda Boltona, koji je posvećen britanskoj heroini Grejs Darling.

Autor projekta je Dejan Vorgić, kustos Zbirke primenjene umetnosti Narodnog muzeja Zrenjanin i jedan od članova stručne grupe Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbije za saradnju stručnjaka raznih profila u zemlji i inostranstvu.

 Da podsetimo:

Ujedinjene nacije proglasile su 2022. godinu Međunarodnom godinom stakla (IYOG22) u cilju afirmacije staklarstva, a Narodni muzej Zrenjanin priključio se obeležavanju Međunarodne godine stakla projektom “Staklena vitrina meseca“.

Projekat „Staklena vitrina meseca“ počinje 15. marta 2022. i trajaće do 15. januara 2023. godine i predstavlja ciklus od deset kamernih tematskih postavki koje će se realizovati u okviru stalne postavke Zbirke primenjene umetnosti Narodnog muzeja Zrenjanin. Svakog 15. u mesecu sadržaj vitrine će se menjati, čime će se dobiti na dinamici načina prezentacije predmeta vezanih za staklarstvo i umetnost. Tematika vitrina će biti raznovrsna i predstaviće proizvodni program pojedinih staklara, tehnike izrade staklenih predmeta, načine upotrebe stakla, pojedine tipove stakla karakteristične za različite evropske regione i dr.

Pročitajte ostale aktuelnosti

Narodni muzej Zrenjanin

Aktuelnosti